Sandraeriksen June 3, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I forbindelse med eksamen, har vi fått i oppgave å gjennomføre enkelte Google sertifiseringer. Under eksamen skal vi dermed igjennom fem ulike kurs, inkludert Google Digital Garage. Sertifiseringene vi skal igjennom er følgende:

  • Google Digital Garage
  • Google Analytics For Beginners
  • Google Analytics Advanced
  • Google Analytics For Power Users
  • Introduction To Data Studio
  • Google Tag Manager Fundamentals

Vi ble introdusert i kursene første skoledag da vi fikk utdelt den siste eksamen for året. Med forelesninger og jobb på fritid, var det mange tanker rundt det med hvordan vi skulle klare å komme oss igjennom. Kursene består av lange og kompliserte tekster med følgende oppgaver en må igjennom for å klare sertifiseringen. Etter hvert viste det seg at med litt arbeid på kveldstid over en periode, skulle dette gå raskere enn tidligere forventet.

Vi valgte å by oss ut på Google Digital Garage i første omgang. Vi ga full fokus på å bli ferdig med denne før vi ga oss ut på Analytics. Dette kurset skulle vise seg å være både tidskrevende og svært avansert ved første øyekast. Kurset har en tid på 40 timer og en avsluttende eksamen man er nødt til å score med 80 prosent for å kunne få en godkjent sertifisering. Kurset gir deg et innblikk i forskjellige verktøy du bør bruke. Google Digital Garage tar deg igjennom viktige punkter som E-postmarkedsføring og SEO (Search Engine Optimizing) ved å legge frem ulike video snutter med følgende arbeidsoppgaver. Prosessen er lang og krevende, etter erfaring lønner det seg å dele de forskjellige nivåene innenfor GDG opp på dager og timer. Dette er for at du skal få mest mulig utbytte av kurset, og lære mest mulig.

Når vi startet på kursene innenfor Google Analytics, var det tidsmessig enklere å komme seg igjennom. Det er fem forskjellige kurs, som alle omfatter sitt eget verktøy som skal gjøre det enklere å både kunne forstå å bruke Google Analytics. Disse kursene går ut på det samme som Garage, da du skal igjennom oppgavetekster med teori, og deretter svare på følgende spørsmål. For vært kurs du tar blir graden høyere, og du går igjennom nyttig stoff hele tiden.

Bilde er hentet fra Google

Hvorfor ta Google sertifiseringer?

Sett bort i fra at disse sertifiseringene var obligatoriske for eksamen, var dette et svært lærerikt tilbud for oss. Kursene er gratis, og tar deg igjennom oppgaver som er svært ettertraktet i markedet innenfor digital markedsføring. Du går igjennom oppgaver som er relatert til forskjellig arbeidsmuligheter som er svært essensielt videre i arbeidslivet. Det anbefales å ta disse sertifiseringene da det både er utrolig lærerikt, spennende og ikke minst, høyt etterspurt.

Hva lærte vi?

Alt i alt var disse kursene givende og lærerike på hver sin måte. Sertifiseringene vi nå har tatt, har vært essensielle for vår eksamen, og vil være til nytte videre under andre oppgaver vi kan se frem til. Vi ser at det har vært lurt i for oss å ha tatt disse sertifiseringene. Som erfart under denne perioden, vil det lønne seg å starte med Google Digital Garage, som da vil gi et grunnlag for når en skal starte på kursene under Google Analytics.

Kilder:

https://analytics.google.com/analytics/web/#/report-home/a54516992w87479473p92324711

https://learndigital.withgoogle.com/digitalgarage/course/digital-marketing