martineschogren januar 23, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Sosial mediemarkedsføring er aktuelt når vi snakker om bedrift og bedrifters behov og kunder. Ofte starter det slik: Forbrukeren har en tanke, en utfordring eller et behov som skal løses. Hva gjør forbrukeren så? Googler det. Men hvorfor finner ikke Google nettstedet ditt?. Cloudnames.com har publisert en interessant artikkel som oppsummerer syv tiltak for å forbedre synligheten hos Google.

1.Identifiser nøkkelordene for ditt nettsted: De viktigste nøkkelordene for nettstedet må defineres og ordenene som benyttes må samsvare med ordene som målgruppen selv benytter. Dermed kan nettstedet synes i søkemotorene.

Det kan være en utfordring å identifisere viktige nøkkelord for ditt nettsted. Derfor kan det anbefales å bruke tid på å tilegne seg korrekt kunnskap og forståelse for sin kundemålgruppe. Hva ønsker kundemålgruppen å oppnå? Hvilke utfordringer skal løses? Kan jeg lage en fiktiv persona som representerer nettstedets og benytte denne til å skreddersy korrekt innhold? Som Cloudnames.com skriver; når du vet hvem du skriver for, hva de er opptatt av og hvor de er i sin kundereise, blir det enklere å identifisere nøkkelordene. Gjennom korrekt kunnskap vedrørende kundemålgruppens interesser, behov og utfordringer kan nettstedets innhold skreddersys. Og nøkkelordene for ditt nettsted kan dermed identifiseres.

Webmaster tool er et godt verktøy for å undersøke hvilke søkeord Google mener at ditt nettsted burde omhandle.

Google søk «Markedsføring» gir 7.2 millioner søk som innebærer enorm konkurranse for å lykkes og rangere høyt med dette nøkkelordet i Google

2.Konkurrer på lange nøkkelord (longtail-keywords): Korte nøkkelord (engelsk: shorttail-keywords) har stor konkurranse. Søker forbrukeren på ordet «Markedsføring» kommer 7.2 millioner resultater opp, som innebærer en enorm konkurranse for enkeltpersoner eller virksomheter som ønsker å lykkes og rangere høyt på dette nøkkelordet i Google. Dersom en forbruker søker på ordet «Markedsføring» trenger vi en konkretisering av tanken, behovet og utfordringen som ligger bak den konkrete handlingen. Denne kunnskapen kan være behjelpelig for å utvikle longtail-keywords, hvor forbrukeren får konkret og korrekt informasjon for hva nettstedet inneholder og dermed finner det de egentlig er ute etter. Det er enklere å rangere høyt på mindre populære søkeord og sannsynligheten for å oppnå korrekt treff ved nettsøk øker betraktelig. Kunden som ønsker ditt innhold, din digitale tjeneste eller ditt digitale produkt vil dermed finne deg i sin søkemotor.

Cloudnames.com oppsummerer tre gode punkter for å lage «longtail-keywords»:

  • Prøv å tenke som målgruppen: Hva ville forbrukeren søkt på dersom jeg skulle funnet mitt nettsted?
  • Bruk enkle ord: Nettbrukere søker på overraskende konkrete og enkle ord. Ikke undervurder denne enkeltheten.
  • Bruk geografiske ord: Nettbrukere benytter ofte geografiske ord for å finne frem til digitale tjenester, organisasjoner eller fysiske bedrifter. Den geografiske plasseringen kan dermed være nyttig å få med i beskrivelsen

Et godt eksempel på et «longtail-keyword» ville i denne sammenheng vært:

  • Markedsføringskontor i Oslo
  • Digital markedsføring i Oslo
  • Digital markedsføringskurs for nybegynnere i Oslo
Ved å bruke geografiske ord blir søket konkretisert
Eksempel:  Sannsynligheten for en konkretisert søk som dette for målgruppen for mitt nettested innebærer at tilsvarende nøkkelord vil være hensiktsmessig å benytte.

3.Tilpass innholdet på nettstedet ditt: Innholdet på nettstedet skal være relevant og nyttig for målgruppen. Teksten skal inneholde nøkkelordene som er identifisert og som benyttes av forbrukeren for å finne frem til nettstedet. En viktig tanke er kvalitet fremfor kvantitet.

Overskriften skal gi søkemotoren en konkret informasjon om hva nettstedet omhandler og inneholder. Deretter kan en H1- overskrift benyttes for å gi en introduksjon for hva temaet for nettstedet er. Tilsvarende skal alle tekstelementer på nettstedets hovedside inneholde relevante nøkkelord.

4.Tiltrekk besøkende med en blogg: «Content marketing» har blitt et buzzword i det nye digitale landskapet og omhandler å levere nyttig og verdifullt innhold til kunden. Gjennom en blogg kan innhold konkretiserer, presiseres og fremheves gjennom sin enkelthet og personlige særpreg.

Gjennom å blogge om relevante emner for nettstedet målgruppe øker også sannsynligheten for å bygge opp innhold som kan indekseres og søkes opp. Tilsvarende er det viktig at bloggen inneholder nøkkelord i tittel, overskrifter og URL.

5.Tilpass bildene for søkemotorene: Bildene skal inkludere et nytt navn, et relevant nøkkelord eller tittelen for artikkelen som bildenavn. Bildet kan gjerne inneholde en god bildebeskrivelse og alternativ bildetekst som nøkkelordene kan synes på.

6.Tilpass nettstedet for søkemotorene: Søkeoptimalisering innebærer nå en konkret forventing for enhver bedrift, et krav om korrekt kunnskap og gode digitale ferdigheter for at nettstedet skal være godt gjennomført. Den tekniske kvaliteten er selvsagt viktig og skal være tilpasset søkemotoren for å få indeksert innholdet – men også for å påvirke besøkendes oppmerksomhet og tilfredshet til å bli værende på nettstedet.

Godt tips: dersom du er usikker på om søkemotorene får indeksert innholdet ditt, kan det være et godt tips å kopiere deler av teksten på nettstedet og lime inn i Google søkemotor. Da burde nettstedet dukke opp. Google Webmaster tool introdusert tidligere kan også benyttes for korrekt innsikt.

7.Innsats utenfor nettstedet: En kontinuerlig digital tilstedeværelse innebærer gode kontaktforbindelser til- og ressursutnyttelse av sitt digitale nettverk. Og detter er nødvendig. Men dette kan være en utfordring; gjesteblogg, linke til relevante blogger og oppfordre de til å gjøre det samme og aktiv deltakelse på sosiale medier  er ekstremt viktig for å få eksterne lenker til ditt nettsted. Eksterne lenker fra pålitelige sider øker rangeringen din i Google.

Sosiale medier. En kontinuerlig og effektiv digital tilstedeværelse er en verdifull investering, hvor kommunikasjonsplattformer kan benyttes til markedsføring av ditt nettsted. Dette kan resultere i  økt trafikk og høyere rangering i Googles søkemotorer.

Ta ett skritt av gangen og se effekten ganske fort. Det er det som er så flott med markedsføring i sosiale medier.

Kilder: Artikkel «7 tiltak som forbedrer din synlighet i Google» publisert av Cloudnames.com