Theacbull juni 17, 2022

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

(Bilde lånt fra Google)

Siste Bolk av dette semesteret

Nå har vi startet opp siste del av semesteret, nærmer oss slutten av denne reisen på dette semesteret. Siste del står med Marius som foreleser i spissen, hvor vi nå skal gå igjennom mye spennende temaer og kurs som vil være nytt og læringsrikt. Selv om dette semesteret har vært krevende med samt mye læring til nå, er det spennende å kunne gå inn i den siste delen å føle på at man vil lære enda mere. Derfor håper jeg at dere som leser bloggen, vil få et innblikk og læring av det jeg skriver om.

Jeg har valgt nå på første blogginnlegg i denne delen, å skrive om Google tag Manager. Dette er fordi det er et spennende tema som kanskje ikke så mange vet hvordan fungerer.

(Bilde lånt fra Google)

Hva er Google Tag Manager

Til å starte med er det greit å fortelle litt hva Google Tag Manager er, så man får en forståelse av hva det er før man går i dybden på hvordan det brukes. Google Tag Manager er et program som er gratis, dette programmet gjør at man enkelt kam se hva kundene dine gjør når de er inne på nettsiden. Dette gjøres lett ved en å ha en script eller sporingskode på nettsiden. Når det er gjort får man en lett oversikt over hva kundene sine mål og meninger er inne på nettsiden.

(Bilde Lånt Google)

Fordeler med Google Tag Manager

Det er flere fordeler med Google tag Manager, derfor vil jeg nevne noen av fordelen punktvis under her å forklare litt om fordelene.

  1. Man trenger ikke å oppdatere koden på nettsiden, alt en trenger er kun en tag og resten håndteres igjennom tag managers kontrollpanell. Dette er da en god løsning hvor en ikke trenger å gjøre så mye selv spare en for tid.
  2. uansett hvilken type plattform du bruker (altså eksempel drupal, wordpress eller andre CMSèr) så har det som regel ingen betydning for oppsettet i Tag Manager.
  3. Med tag manager er det en enklere integrasjon med AdWords Konverteringer. Som vil si at tag Manager har innebygget støtte for AdWords, det vil da si at man kun trenger inn konverterings id og label.

Dette er da noen av fordelene, det finnes mange flere fordeler ved bruk av Google Tag Manager. Det blir som regel lettere når man har et management system for alle trackings tags. Dette kan som sagt både spare tid og penger.

Hva som kreves ved å stare med Google Tag Manager

Google tag Manager kan man si ikke er lik som andre verktøy man bruker i den daglige hverdagen. Med det kan det ta tid å forstå hvordan programmet fungerer og hva logikken går ut på. Derfor har jeg lyst til å skrive punktvis om hva som trengs for å sette opp en Google tag Manger bruker/konto.

Dette er slik du går frem for å komme i gang:

  • Først må du lage eller bruke en google bruker ( https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=no) ved hjelp igjennom denne liken får man trinnvis hjelp til å opprette en bruker)
  • Deretter lager man en Konto på Tag manager (tagmanager.google.com) kan lett gjøres igjennom ved å gå inn på denne linken.
  • Etter det kan det være smart å sette av tid til å sette deg inn i hvordan alt fungerer. Det er lett oversiktlig inne der samt at det ligger gode instruks videoer til hvordan det fungerer.
  • Til slutt er det bare å opprette en container som da vil si en under konto som har alle taggene. Dette vil da være med at du får din tag manager inn i nettsiden sin kode.

Oppsummering

Jeg håper du fikk et lite innblikk i hva google tag manager går ut på, ikke minst at du lærte noe nytt. Jeg har ihvertfall lært en del nytt både i forelesningen, men også ved å skrive om Google Tag Manager. Jeg selv syntes det er ganske spennende hvor mange verktøy det finnes der ut, uten at man egentlig vet hva det brukes til. Vil også legge til at det er slike verktøy som disse jeg aldri hadde visst om hvis ikke jeg hadde hatt dette emne faget. Alt i alt ganske spennende å lære om, plutselig så får man bruk for det og da er det alltids en fordel å ha et skritt foran på å kunne bruke det. Gleder meg til å lære enda mere om de andre verktøyene og nyttige temaer i løpet av denne bolken av semesteret.

Kilder:

https://support.google.com/accounts/answer/27441?hl=no

https://www.coretrek.no/aktuelt/fagstoff/fordelene-ved-a-bruke-analytics-og-tag-manager-sammen