Benjamin2808 mars 1, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Grøn disruptiv endring er noe man snaker stadig mer og mer om. Men hva mener man egentlig med grøn disruptiv endring? Hvor kan man se disruptiv endring? Dette er noe jeg kommer til å snakke om.

Hva er grøn disruptiv endring?

Bilde: https://medium.com/cgi-norway/hva-er-egentlig-disruptiv-innovasjon-183765b9bc3a

Alle går gjennom en endring. Grøn disruptiv endring vil si at en bedrift bør prøve å komme på mer bærekraftige løsninger. Man kan si at grøn disruptiv endring er «banebrytende innovasjon» eller en «nyskapning som forstyrrer et allerede eksisterende marked». Hva man mener med dette er at man gjør en forretningsmodell irrelevant, man finner en bedre løsning. Vi kan for eksempel ta for oss Netflix, Netflix er en endring som vi har hat. Vi ser at det blir stadig mindre og mindre videoleie rundt omkring. Netflix har klart å gjøre en fungerende forretningsmodell til noe irrelevant. Så vi kan si at Netflix har vært en disruptiv endring som har vært meget suksessfull

Andre eksempler på grønn disruptiv endring.

Det finnes mange eksempler på disruptiv endring, her er noen av disruptiv endringer som vi har hatt:

Fra CD til Spotify (streaming av musikk), fra Gyldendals leksikon til Wikipedia, fra speilreflekskamera til smarttelefonkamera, fra lokalt serverrom til skytjeneste, fra reisebyrå til online booking, fra hotellkjeder til AirBnB (romdeling), fra Taxikjede til UBER (taxi), fra Bensinbiler til Elbiler

Teknologi

Teknologi er en stor faktor til endringene som vi har i dag. Vi kan se med den eksponentielle veksten som foregår innenfor den teknologiske utviklingen så skjer det stadige endringer innad i bedrifter og i markedet.

Bilde: https://electrek.co/2020/02/20/tesla-rises-consumer-reports-brand-ranking-model-3-top-pick/

Et eksempel på hvordan teknologisk innovasjon kan bidra til en grønn utvikling kan være el-biler. El-biler blir stadig mer og mer attraktivt. Tesla har klart å skape en trend som har fot forbrukerne til å kjøpe flere el-biler. Vi ser at det er flere bilprodusenter som prøver å følge Tesla, eks på dette er nå Nissan kom ut med sin Leaf og når Volvo kom ut å lagde et helt nytt varemerke Polestar med bilen Polestar 1 og 2. for tesla fører dette igjen til større etterspørsel av grønn energi og bidrar til den bærekraftige utviklingen gjennom produktene som blir produsert.

Hva tenker du om disruptiv endring? Kan man si at tesla fortsatt er i en disruptiv endring? Hvor mye grønnere er disse løsningene?

Kilder

https://medium.com/cgi-norway/hva-er-egentlig-disruptiv-innovasjon-183765b9bc3a