robingalstad mars 1, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I dette innlegget skal jeg skrive litt om hva grønn disruptiv endring er. Jeg skal også skrive om bedriftenes rolle i samfunnet og litt om CSR og CSV.

Grønn Disruptiv endring
Når man hører “grønn disruptiv endring” høres dette kanskje negativt ut for mange da ordet disruptivt betyr forstyrrende, men vi skal snakke om hvorfor dette er noe bra.

Grønn disruptiv endring er endringer i retning av bærekraftig utvikling. En disruptiv endring er endringer som bedrifter må foreta seg ut ifra ulike krav og eventuelle skifter av trender i markedet. Hvis en konkurrent kommer inn i markedet og produserer mer bærekraftige produkter vil de miste kunder. Veldig mange vil bidra til en bedre planet og vil derfor støtte de som bidrar til nettopp dette. For å beholde denne andelen av kunder eller vinne tilbake må de gjøre produksjonen mer bærekraftig. Behov og krav hos kunder og andre ledd som har innvirkning på bedriften vil føre til at bedriften vil se seg nødt til å oppfylle krav og ønsker for å fortsette salget som ønsket.

Innovasjon
En annen nøkkelfaktor innenfor disruptive endringer er innovasjon. Ny teknologi, nye alternativer og nye løsninger.

I grønn disruptiv endring er dette veldig relevant da det kommer nye løsninger på for eksempel produksjonen som er mer miljøvennlige. I dag blir kundene mer og mer opptatt av at ting skal være bærekraftig og stiller derfor flere krav til bedrifter og produksjonen. For at bedrifter skal kunne holde på sine kunder eller tiltrekke seg flere blir de nødt til å endre forskjellige ting.

El-biler
Et godt eksempel på det nevnt ovenfor er el-bil produksjonen. Ny innovasjon, ny teknologi og en mer bærekraftig løsning. I Norge har Stortinget satt mål om at i 2025 skal vi kun ha nullutslippsbiler. Veldig mange ønsker i dag el-bil og flere bilmerker øker fokuset og i dag kan man finne el-modeller hos de fleste bilmerker. 

I forelesningen vi hadde om noe av dette nevnte Thore også at Tesla ville frigjøre patentene sine så alle kan få tilgang på el-modeller og bedre teknologi. Dette kan føre til store endringer med tilgang til teknologien og hvis krav fra kunder fortsetter og øke.

Bedriftenes rolle i samfunnet
Bedrifter kan påvirke samfunnet på godt og vondt. Man kan ta aktive valg mot å gjøre noe bedre eller drite i det. Gå aktivt inn for å produsere ting mer miljøvennlig eller bevisst fortsette med en produksjon som strider i mot både etiske dilemmaer og miljøproblemer.

CSR-Corporate Social Responsibility
«Sosialt ansvar (CSR) er et begrep der bedrifter integrerer sosiale og miljømessige problemstillinger i sin virksomhet og i kontakt med ulike interessegrupper på frivillig basis.» European Commission (2010)

«Between the great good and the terrible harm businesses produce, lies concern about the proper role of corporations in society, especially in times of globalisation and technological innovation» (Chandler and Werther, 2011)

CSV-Creating Shared Value

Slå CSR, sosiale forbedringer sammen med økonomiske verdier og business.

I nyere tid blir CSR brukt strategisk og mot CSV. Knytte opp bedriftenes økonomiske mål mot felles mål og fordeler. CSV lager en vinn-vinn situasjon da bedrifter kan bruke sin store rolle til det å lage mer bærekraftige produkter samtidig som det vil gi en økonomisk gevinst tilbake til dem.

Uttalelser hentet fra forelesningens powerpoint:
Her ser vi hvordan tankegangen har utviklet seg gjennom de siste 50 årene.

Friedman 1970: «The only responsibility of business is to increase its profits»

Drucker 1975: «There is no conflict between profit and social responsibility»

Porter 2010: «The purpose of the corporation must be redefined as creating shared value, not just profit per se.»

Tidligere var å tjene penger det eneste formålet med bedrifter(Friedman,1973), etterhvert som ansvaret har kommet mer i fokus har CSR blitt mer attraktivt. Flere kunder har fokus på ansvaret og bedrifter vil kunne tiltrekke seg enda flere kunder med CSR da kundene velger bort andre bedrifter med lite fokus på CSR(2002). Til tross for at eventuelle utgifter øker med en mer bærekraftig produksjon er dette lønnsomt for bedriften i det store bildet. 

Alle bedrifter har et stort ansvar og en stor rolle i samfunnet. Man har muligheten til å gjøre noe godt for alle andre enn kun å spare penger på billig produksjon som for eksempel med plasten. Hvis store produsenter av ulike varer produserer et mer bærekraftig produkt vil jo kunden automatisk bli bærekraftig også selv om han/hun kanskje ikke tenker på det engang. Som en bedrift burde man prøve å gjøre det som er riktig og bedre for planeten kontra det som er billigst å produsere.