WilliamHofsnes mars 15, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Å si at din er bedrift er grønn eller bærekraftig er ikke lenger godt nok. Dine kunder, samarbeidspartnere, til og med dine ansatte ønsker å vite hvor bærekraftig din bedrift er. I dette vil jeg forklare hva en grønn forsyningskjede er og trekke frem Thule som et eksempel på hva de gjør for at deres bedrift skal være mest mulig bærekraftig.

https://www.legalzoom.com/articles/7-steps-to-sustainable-supply-chain-management

Bærekraftig forsyningskjede

En forsyningskjede er en samling av ressurser som er nødvendige for å produsere en vare eller tjeneste, fra leverandørens ende til sluttbruker. Mens selve bedriften kan ligge i ett land, kan ressursutvinning, produksjon og ferdigmontering av produktet foregå i andre land. For mange bedrifter betyr dette at flyten av materialer og produkter er en av de store ulempene til klimapåvirkningen. Som skrevet i innledningen er det ikke lenger bare et statlig press for at bedrifter skal oppnå en mer bærekraftig fremtid. Dette gjør at selskaper nå streber etter å operere på en mer miljøvennlig og bærekraftig måte.

At det å bli mer grønn og mer miljøvennlig er fremtidens vei er det ingen som benekter. En grønn forsyningskjede vil derfor bli mer og mer aktuell fremover, skal bedrifter kunne følge den store etterspørselen blant kunder. Grønne forsyningskjeder omhandler et skifte fra tradisjonelle verdikjeder, til mer bærekraftige verdikjeder. En måte bedrifter kan gjøre dette på, er ved å evaluere hele sin forsyningskjede. Med dette menes alt fra hvor råvarene fås tak i, videre gjennom hele produksjonsprosessen, til forbruker får og bruker produktet, og til slutt avhending eller gjenvinningsmuligheter for deres produkt/er. En grønn forsyningskjede kan bestå av effektiv og pålitelig produksjon, ansvarlig valg av kilder og logistikk, men også etiske standarder i forretningsforholdene.

https://www.thule.com/nb-no/about-thule/environment

Thule – En virksomhet som tar bærekraft på alvor

Thule er en bedrift som virkelig jobber med å få sin forsyningskjede så bærekraftig som mulig. Thule ble etablert i sverige i 1942 og produserer diverse produkter til aktive familier og friluftsentusiaster, som går ut på alt fra skibokser og barnevogner, til diverse sportsstativer. Klima og miljø er noe Thule har som en rød tråd gjennom hele deres virksomhet. Bedriften henter råvarer fra mer enn 30 land, produserer i 7 land og leverer til 140 land, så er det ingen overraskelse at transport og logistikken er ansvarlig for mye av klimapåvirkningen. Thule jobber derfor med å utnytte kapasiteten og optimalisere pakkingen på deres leveranser. I tillegg arbeides det med å redusere transport kostnadene og å heller bruke togtransport der hvor det er mulig, og mindre vei-og flytransport.

Thule produserer produkter som har et bærekraftig design. Med dette menes produkter av høy kvalitet med gode og tekniske løsninger. Hvordan gjør de dette? Jo, ved et bevisst valg av produkter, resirkulerte materialer, en energieffektiv produksjon og optimalisert pakking. Nøkkelkomponenter kan enkelt byttes ut eller repareres noe som fører til en enklere produktreparasjon. Dette gjør at produktet får lenger levetid, slik at vi enkelt kan reparere istedenfor å bare kaste om noe skulle blitt ødelagt. Produkter som varer lenger, er bedre for miljøet.

https://takrails.no/thule-14713-thule-logo-sort.html

Thule gjør mye mer for å være en bærekraftig virksomhet. For deres leverandører har de regler i forhold til arbeidsrett, helse og sikkerhet, menneskerettigheter og miljøet. De har også egne og uavhengige revisjoner som følger med om kravene blir oppretthold, og ser på hvor det kan gjøres forbedringer. De har også satt seg som mål å redusere klimapåvirkningen i 2020 ved at 100% av elektrisiteten deres skal komme fra sertifiserte fornybare kilder. Thule gjør virkelig en innsats for å være en bærekraftig virksomhet og ha en grønn forsyningskjede.

Kilder:
https://www.thule.com/nb-no/about-thule/environment#p1
https://www.thule.com/nb-no/about-thule/about-the-thule-brand
https://www.rmagreen.com/rma-blog/what-is-sustainable-supply-chain-management
http://www.sustainable-scf.org/