maiajt mars 1, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Grønn disruptiv innovasjon

En disruptiv innovasjon er en ny markeds eller- teknologidrevet innovasjon som er så banebrytende eller omfattende at det krever en helt ny måte å tenke på. Innovasjonen forstyrrer eller endrer det eksisterende markedet ved å gjøre en eksisterende forretningsmodell irrelevant.

Utfordringer

Utfordringene for det eksisterende markedet er mange. Godt etablerte bedrifter ignorerer ofte de disruptive endringene, noe som fører til at det blir for sent og dyrt til å gjøre noe med. Det er heller ikke alle bedrifter som er like flinke til å tilpasse seg endringer, og det er ikke alltid like lett å se hvor fort endringer kan skje. For veldrevne bedrifter som er på topp, ser de ikke at teknologiske innovasjoner vil ramme dem. Derfor er det viktig å alltid holde seg oppdatert på teknologi, og alltid se muligheter til forbedring.

El-bilen – en revolusjonerende innovasjon

El-bilen er et eksempel på en grønn disruptiv innovasjon. Det var revolusjonerende da den første el-bilen kom. Tenk at man kan spare så mye penger på drivstoff, samtidig som at bilen er mer miljøvennlig enn vanlige biler! De hadde selvfølgelig noen utfordringer i forhold til rekkevidde og lading, men teknologien forbedres hele tiden og i dag konkurrerer de i et luksussegment. Flere og flere aktører i bilbransjen produserer el-biler og vi ser en rask spredning av bærekraftig el-teknologi i hele bilindustrien.

Fordelene med el-biler er mange! Den er billig i drift, for du trenger ikke å bruke penger på drivstoff og du sparer klima og miljø for masse klimautslipp. Du kan lade bilen hjemme, så du slipper å reise et sted for å «fylle» bilen og det er gratis parkering mange steder.

I dagens samfunn har det blitt mer status å eie en el-bil da det er ganske dyre biler, hvertfall Tesla. Det kommer stadig nye teknologiske nyvinninger og hvem vet, om noen år har det sikkert kommet en annen revolusjonerende endring i bilbransjen som gjør enda mer for klima og miljø!

//Hva synes du om disruptive innovasjoner?

Kilder

– Nygaard, Arne (2019): Grønn markedsføringsledelse, om bærekraftig entreprenørskap, strategi og markedsføring. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS