robingalstad mars 30, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hei!
I dette innlegget skal jeg skrive litt om mine tanker rundt delen om Grønn Markedsføring av kurset VHA2200.

Refleksjoner rundt kurset
I denne delen har vi vært så heldige med Thore Larsgård som foreleser. Jeg hadde ingen kjennskap til Thore fra tidligere, men det tok ikke lang tid før jeg skjønte at han her var en god og engasjert foreleser.
Han kan det å formidle kunnskap veldig godt og jeg er ganske sikker på at engasjementet hans smittet over på flere enn bare meg. Jeg misunner de fremtidige studentene som skal ha Thore, skulle gjerne hatt han med videre.

I denne delen av kurset har vi vært innom alt fra kildesortering til rask mote og det er selvfølgelig deler som har satt seg bedre enn andre.

Vi har lært mye om bærekraft, ikke så veldig rart i grunn. Vi har snakket mye om bedrifter og Thore fikset oss en ny gjesteforeleser til hver forelesning som jeg tror flertallet har satt stor pris på. En ting er å lese stoffet, en annen ting er å få se det mer i praksis og virkelighetsnært gjennom bedriftene.
Vi har hatt besøk av FN, RENAS og Tine for å nevne noen.

FN gikk gjennom bærekraftsmålene med oss og med RENAS fikk vi sett ypperste grad av sirkulærøkonomi i praksis.

Gjennom dette kurset har vi lært om samfunnsansvar og mye om bærekraft. Dette har vekket mange tanker hos meg selv, alt fra bærekraftige muligheter til skyldfølelse og dårlig samvittighet. Jeg snakker her spesielt om de elendige arbeidsforholdene og vårt eget ansvar og forsøplinga vår som ødelegger planeten vår. Det har vært mye fokus på forurensing og grønnvasking.

Det jeg synes er veldig viktig med dette kurset er at dette stoffet er noe mest sannsynlig mange flere enn bare meg vil ta med seg videre i livet.
Vi er den fremtidige generasjonens ledere hos x antall selskaper som skal drive dette landet og verden i en lang tid fremover. Det er derfor veldig viktig at vi er så fokuserte på bærekraft som vi er og tar et eget ansvar. Kurset vekker mange gode tanker rundt dette hos de aller fleste som forhåpentligvis blir der lenge.

På grunn av krisen som har oppstått disse ukene ble ikke kurset fullført på den måten Thore eller jeg hadde ønsket. Vi måtte fullføre de siste forelesningene på nettet, noe som førte til at vi måtte kutte ned på noen gjesteforelesere. Jeg selv foretrekker også en fysisk og mer personlig tilstedeværelse i forelesningen, men sånn ble det dessverre ikke.

Til tross for dette har denne delen av kurset vært veldig interessant og jeg takker Thore for noen fine uker og forelesninger.