anitaghanizadeh1 mars 8, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I forrige innlegg snakket jeg litt om sirkulær økonomi og koblet
dette opp mot Tise. I dagens innlegg vil vi fortsatt være inne på temaet
bærekraft og se nærmere på grønn markedskommunikasjon.

God lesing!

hva er markedskommunikasjon?

Markedskommunikasjon omfatter alle former for kommunikasjon
mellom en virksomhet og kundene. Ser vi på selve begrepet kommunikasjon,
stammer det fra det latinske ordet «kommunisere» og betyr «å gjøre felles»

Ved å kommunisere kan følelser, opplevelser, tanker og ønsker
gjøres felles for flere mennesker, forutsatt at sender og mottaker tolket
budskapet på samme måte. Markedskommunikasjon begrepet utgjør også en del av
markedsføringsbegrepet, da virksomhetens markedskommunikasjon innsats og deres
verditilbud tilsammen utgjør effekten av deres markedsføring.

Markedskommunikasjonens oppgave er å dekke kundenes
informasjonsbehov og gi de det rette førsteinntrykket av virksomhetens
verditilbud. Dermed er bruken av markedskommunikasjonsvirkemidlene i stor grad
avgjørende om kundene kommer igjen og om hvordan de snakker om verditilbudet
til andre.

Videre har vi flere former for markedskommunikasjon. Siden det
finnes mange måter «å gjøre noe felles» på, finnes det også mange forskjellige
former for kommunikasjon.

Markedskommunikasjon er normalt en eller en annen form for massekommunikasjon (en sender og mange mottakere), men kan også være personlig kommunikasjon mellom to personer.

Bilderesultater for markedskommunikasjon

(bildet er hentet fra: https://kampanje.com/premium/februar-2017/kampanjeskolen/slik-virker-markedskommunikasjon/)

Massekommunikasjon skiller seg fra personlig kommunikasjon
ved at budskapet blir formidlet fra en eller få sendere til mange mottakere. Når
vi snakker om kommunikasjonstyper, skiller vi vanligvis mellom enveis- og
toveiskommunikasjon, alt ettersom om senderen har anledning til å føre en
dialog med senderen eller ikke.

Hvordan er markedskommunikasjonen grønn?

Grønn markedskommunikasjon er et omfattende tema. Det er
flere punker som spiller en stor rolle innenfor dette temaet. Men kort fortalt vil
grønn markedskommunikasjon si at merkevaren blir «grønnere» noe som vil si at
produkter eller tjenester en bedrift tilbyr er mer miljøvennlig og mer
bærekraftige. Et eksempel kan være sko produsenten TOMS.

De har en policy som gjør at for hver sko de selger, så gir
dem et par til fattige barn, og voksne som lever i ekstrem fattigdom.

TOMS er et eksempel på det vi kaller for «grønne brands». Videre er det også flere merker som jobber mor grønn markedskommunikasjon, som eksempelvis H&M (deres conscious kolleksjon), Patagonia og Stormberg.

Bilderesultater for toms logo

(bildet er hentet fra: https://www.toms.com/)

KILDER:

https://www.dig2100.no/hva-forbinder-du-med-gronn-markedskommunikasjon/
(«TOMS» hentet: 08.03.20)

https://estudie.no/markedskommunikasjon/
(«hva er markedskommunikasjon» hentet: 08.03.20)

https://estudie.no/markedskommunikasjon/
(«former for markedskommunikasjon» hentet: 08.03.20)