maiajt mars 31, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hva er
egentlig grønn markedskommunikasjon?

Markedskommunikasjon
er en «pakke» av ulike kommunikasjonsformer. Gjennom disse kommunikasjonsformene
skal budskapet kunne komme frem til markedet konsistent og tydelig. Kommunikasjonsformene
skal understøtte hverandre i en enhetlig bærekraftig strategi. Grønn
markedskommunikasjon handler i bunn og grunn at man ønsker å kommunisere et
grønt/bærekraftig budskap til markedet.

Gjennom co-branding
kan grønn markedskommunikasjon supplementeres eller dokumenteres. Da kombinerer
bedriften produktets merkenavn med merkenavnet til for eksempel en
miljøorganisasjon. Co-branding er med på å redusere usikkerheten forbrukere kan
ha til forbruk av varer og det vil også bevise at produktet er i samsvar med
menneske- og arbeidsrettigheter. Et eksempel på en sertifisert bedrift er Meny.
Meny er den eneste dagligvarekjeden som er miljøfyrtårn-sertifisert. Meny
rapporterer på energi, utslipp, innkjøp, kildesortering, matsvinn, plast, arbeidsmiljø
og sunnhet (Meny, 2020).

Ulike
kommunikasjonsformer

 • Reklame
  er en viktig kommunikasjonsform som er enveis og upersonlig massekommunikasjon.
  Men, på grunn av at man nå har muligheten til å følge kunders transaksjoner
  gjennom kortinformasjon/lojalitetskort og muligheten til å skreddersy tilbud
  gjennom sosiale medier, kan man også skape nye plattformer for tosidig dialog.
 • Personlig
  salg er mellom en selger og en kunde, altså tosidig dialog. Istedenfor å bare
  være begrenset av tidsrammer og tilstedeværelse, kan det i dag være knyttet til
  sosiale medier. Sosiale medier spiller ulike roller i ulike deler av kjøpsprosessen.
  I dag har man mulighet til å utføre personlig service døgnet rundt ved bruk av
  videoer/telefon i motsetning til før i tiden.
 • PR
  påvirker holdningen vår til en bedrift eller et produkt og er en omdømmebasert,
  ikke-betalbar kommunikasjonsform.

Negative
effekter ved grønn markedskommunikasjon

Det er viktig at bedrifter kommuniserer på en troverdig måte, hvis ikke kan det oppfattes som grønnvasking, noe som har en negativ effekt på omdømme. Da bruker bedriften mer ressurser på å prøve å fremstille seg som «grønne» enn det de faktisk er. De bruker altså ikke like mye ressurser på å investere i en «grønn» bedrift. Man skjuler den faktiske informasjonen for kundene. Dette kan kalles for øko-opportunisme. En bedrift kan drive med grønnvasking gjennom branding, merkevare eller reklame som gir feil informasjon eller udokumenterte påstander for å fremstille seg som miljøvennlig.

//Hva tenker du om grønn markedskommunikasjon og grønnvasking?

Kilder

Nygaard, Arne (2019): Grønn markedsføringsledelse, om bærekraftig entreprenørskap, strategi og markedsføring. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS

https://meny.no/Om-MENY/samfunnsansvar/meny-tar-miljoansvar-og-er-miljofyrtarnsertifisert/