siljebolette april 2, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Grønn markedskommunikasjon er et omfattende tema. For å kunne forstå hva det betyr, er det enklere å først får en forklaring på hva markedskommunikasjon er. Markedskommunikasjon er planlegging, sammensetning, gjennomføring og oppfølging av ulike former for kommunikasjon med hensikt for å bidra best mulig til markedsføringens lønnsomhet. Grønn markedskommunikasjon betyr at budskapet tilbyderne fremlegger for forbrukerne er «grønnere» og dermed mer bærekraftig. Likevel finnes det bedrifter som lyver på seg et bedre omdømme som bærekraftige, når de i bunn og grunn ikke er det, dette kalles for grønnvasking.

Grønnvasking er markedskommunikasjon som på en uberettiget måte fremstiller en bedrifts produkter, mål og strategi som bærekraftig.

Grønnvasking gjennom markedskommunikasjon kan skje gjennom å fremstille produkter som reelt sett ikke er bærekraftige, som øko-produkter. Bedrifter kan grønnvaske sin markedskommunikasjon og promosjon gjennom blant annet merker, merkenavn og reklame som gir feil eller udokumenterbare påstander eller manipulering av tall og analyser for å fremstille seg som miljøvennlig. Et eksempel på grønnvasking er Volkswagen hvor det ble oppgitt uriktige CO2-målinger i reklamen deres. De hadde satt inn et program inn i bilene slik at bilen oppdaget når det ble gjort analyser av utslippet og dermed slapp ut mindre.

I noen grad kan grønn markedskommunikasjon suppleres og dokumenteres gjennom «co-branding» i et partnerskap med sertifiseringsmerker som for eksempel Svanemerket eller Miljøfyrtårn. Øko-co-branding kan dreie seg om rene øko-merker eller sosial merking. Øko-merker signaliserer en standard kvalitet når det gjelder matsikkerhet og miljøeffekter. Sosial merking signaliserer at produktet er i samsvar med menneske- og arbeidsrettigheter. Fra kundens perspektiv vil øko-co-branding bidra til å redusere usikkerheten knyttet til forbruk av produktet.

Svanemerket

For at et produkt eller tjeneste skal bli svanemerket må det bestå vurderingen til Miljømerking av hvor miljøtilpasset produktet er. Hele livssyklusen til et produkt blir vurdert, helt fra råvare, til produksjon, via bruk og til slutt til avfallshåndtering. Alle disse kravene må oppfylles og kunne dokumenteres før det blir avgjort om det er tilstrekkelige for å få Svanemerket.

Et eksempel på grønn markedskommunikasjon og co-branding er Klar. De selger blant annet vaskemidler, håndsåpe og tøyvask. Rengjøringsmiddel fra Klar inneholder ingen «verstingstoffer», og minimalt med stoffer som er sterkt allergifremkallende eller giftig for livet i vannet. Ved å velge produkter fra Klar tar man vare på næringskjeden. Co-branding er at Klar er svanemerket, som er en markedsstrategi for Klar. Men selve samarbeidet mellom Klar og svanemerket kalles for product-based co-branding. Dette er fordi Klar alene er et produkt, men ved å benytte og putte på en annen merkevare på produktet, som i dette tilfellet er svanemerket, vil være med på å forsterke merkevaren og nå ut til flere forbrukere.

Klar produkter

/ Silje Bolette Smedheim Frivik

Kilder:
https://www.svanemerket.no/svanens-krav/

https://klardag.no/klar-tale/gronnere-hverdag/hva-vil-det-si-a-vaere-svanemerket/