steffengya mars 6, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

For å bidra til mest mulig lønnsomhet gjennom markedsføring så bruker vi ulike former for kommunikasjon. Planlegging, sammensetting, gjennomføring og oppfølgingen av de ulike formene for kommunikasjon, er nettopp dette vi kaller markedskommunikasjon. Vi kan også si at enhver form for kommunikasjon mellom en virksomhet og et marked er markedskommunikasjon. 

Markedskommunikasjon er en prosess som både består av en- og toveis kommunikasjon. Man stiller ofte spørsmålene; Hvordan kan bedriften nå frem til kundene? Hvordan kundene kan nå frem til bedriften med sine ønsker og preferanser?

Det er særlig fem aktiviteter som omfatter markedskommunikasjon

1: Reklame – Alle betalte former for presentasjon, formidling og fremming av ideer, varer og tjenester der vi vet hvem avsenderen er. Eksempel her kan være TV, plakater og digitale medier.

2: Holdningspåvirkning – Fremme kjøp eller salg av varer og tjenester gjennom tidsbegrensede midler. Eksempel her er vareprøver, utstillinger og messer. 

3: PR – Forkortelsen for Public relations. Man ønsker å fremme eller beskytte bedriften og dens produkter/tjenester gjennom ulike former for informasjonsvirksomhet. Eksempler på dette er pressemeldinger, seminarer og arrangementer. 

4: Personlig salg – Man møter kunden face to face der vi vil presentere produktet/tjenesten bedriften tilbyr, samtidig som man vil svare på spørsmål en kunde måtte ha. Eksempel på dette vil være salgsmøter og vareprøver.

5: Direkte og indirekte markedsføring/salg – Her bruker vi internett eller post for å nå de man vil kommuniserer direkte med, få respons av eller i utvalgte målgrupper. Eksempel innenfor denne aktiviteten er kataloger, telefonsalg og netthandel

https://www.facebook.com/133280670058559/photos/a.709578945762059/715966835123270/?type=1&theater

Kan markedskommunikasjon være grønn?

Grønn markedskommunikasjon vil si at merkevarene blir «grønnere». Noe som betyr at produktene eller tjenestene bedriften tilbyr er gjort på en mer miljøvennlig og bærekraftig måte. Allerede eksisterende merkevarer gjør også utvidelser innenfor sin kategori på en mer bærekraftig måte. Et eksempel her er H&M som har en egen kolleksjon «Conscious Collection», der målet er at all bomull skal være økologisk, resirkulert eller komme fra Better Cotton Initative (BCI) senest i 2020.

https://www.pinterest.ie/pin/210824826293469618/

“Grønne” brands

Som akkurat nevnt så har H&M en egen bærekraftig kolleksjon, men det er vel ikke til å stikke under en stol at de ikke er blant de aller mest miljøvennlige innenfor sin bransje da de lever av begrepet «fast fashion». Et veldig godt eksempel er Patagonia som har siden 70-tallet hatt et bærekraftig fokus og vært opptatt av naturen. Klærne deres produseres på bærekraftige måter og de engasjerer seg stadig i saker angående miljø. Et godt eksempel er at de på Black Friday donerte 10 millioner dollar til miljøorganisasjoner istedenfor å legge ut klær på salg. De har også ved en annen anledning saksøkt President Donald Trump når han gikk ut med at USA ikke lenger skal verne to store nasjonalparker i staten Utah. 

https://no.pinterest.com/?show_error=true

Maria Nila som er et svensk hårpleiemerke er også opptatt av miljø. De er 100% veganske og har fått utmerkelsen «Cruelty Free» da de tar avstand fra skading og testing av dyr. Maria Nila er også medlem av organisasjonene PETA, Leaping Bunny og Vegan Society. Foruten om å være veganske og medlem av disse organisasjonene så bygger de også et tre for hvert solgte produkt i et av verdens fattigste områder. 

https://marianila.com/se/

Grønnvasking

Grønnvasking vil si at en bedrift fremstiller sine produkter/tjenester, mål og strategier som bærekraftige. Man kan si at grønnvasking er en konsekvens av opportunistisk og uetisk strategi når bedrifter bruker mer ressurser på å fremstille seg som «grønne» gjennom ulike aktiviteter som PR, salg og reklame enn det de faktisk gjør på å investere som grønn virksomhet. Det forekommer også at bedrifter har udokumenterte påstander og manipulerer tall og analyser for å fremstilles grønnere enn de egentlig er. 

Integrert markedsføring

Kombinasjonen av alle de budskap som sendes ut gjennom de ulike kanalene fra en bedrift til de forskjellige mottakerne som gjør det vanskelig å fremstå med et helhetlig budskap. Løsningen på dette kan være integrert markedskommunikasjon. Dette er fordi at vi kan lage en overordnet plan for markedskommunikasjonen som gjør at vi kan få et bedre resultat ved å samkjøre alle kommunikasjonsaktivitene. 

Kjøpsprosessen

Kjøpsprosessen er en prosess som har med alt en forbruker foretar seg i forbindelse med et kjøp. Dette er alt fra behov elle lyst til kjøpet er i boks og forbrukeren har tatt produkt/tjenesten i bruk. Prosessen gjelder også vurderinger og aktiviteter forbrukeren gjør i etterkant av bruken. 

Den klassiske kjøpsprosessen er delt i fem trinn:

1: Problemerkjennelse – Et udekket behov oppstår.

2: Søkeprosess – Vi finner ulike løsninger som kan dekke behovet

3: Vurdering av alternativer – Vi vurderer de ulike alternativene opp mot hverandre

4: Kjøpsbeslutning – Vi bestemmer oss for det alternativet som vi mener at dekker det behovet best. 

5: Adferd etter kjøp – Vi vurderer om kjøpet vårt var riktig

https://ndla.no/subjects/subject:7/topic:1:183192/topic:1:103222/resource:1:125025

ECO-CO-branding

Eco-co-branding betyr at bedriften kombinerer en merkevare bedriften har i sin portefølje sammen med merkenavnet til en sertifiseringsinstitusjon eller miljøorganisasjon. Eksempler på dette er for eksempel Svanemerket. Svanemerket er det nordiske miljømerket og de vurderer hva som er det beste miljøvalget for oss. For at de skal kunne gjøre de beste valgene for oss så ser de på hele produktets reise og velger de som har den mest miljøvennlige. Produkter som er svanemerket i dag er alt fra produkter til barn, til batterier, til såper og tannpleie. 

https://www.svanemerket.no/aktuelt/nyheter/svanen-og-iso/

Kilder

Store Norske Leksikon. Hentet 04.03.20 fra: https://snl.no/markedskommunikasjon

Hennes & Maurtitz. Hentet 05.03.20 fra: https://www2.hm.com/no_no/herre/konsept/conscious-baerekraftig-mote.html

Nasjonal Digital Læringsarena. Hentet 05.03.20 fra: https://ndla.no/nb/subjects/subject:22/topic:1:186303/resource:1:106990

Svanemerket. Hentet 05.03.20 fra: https://www.svanemerket.no/aktuelt/nyheter/svanemerket-og-etikk/

Maria Nila. Hentet 06.03.20 fra: https://marianila.com/no/about-maria-nila