linnlorentzen mars 31, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I 2015 ble «det grønne skiftet» kåret til årets nyord av Språkrådet. Begrepet blir mer og mer brukt, og viktigheten av det øker i takt. 

Ved å forstyrre et allerede eksisterende marked, skaper man noe nytt, og dette er altså en disruptiv endring. Setter vi ordet «grønn» foran, blir da dette noe vi kaller en grønn forretningsmodell. Vi tenker altså bærekraftig. Vi tenker på det grønne skiftet, og viktigheten av å ta klimautfordringer på alvor. 

I dette innlegget skal jeg skrive om Posten. Litt usikker på hvor forklarende jeg skal skrive, men det er altså et firma som leverer post ut til folket, gjennom Posten og Bring. Enkelt og greit. De er også en av Norges eldste virksomheter, og ikke minst en av de aller viktigste virksomhetene. Og de er en av Nordens største transportvirksomheter. 

Posten har over 15000 medarbeidere over hele landet, og 1400 ulike salgssteder, i form av Post i Butikk og postkontor. 

Bærekraft står høyt hos Posten, og er en del av deres langsiktige verdiskapning, og hvordan de velger å ta vare på sine viktigste ressurser. De bruker FNs bærekraftsmål som den retningen for bærekraftig utvikling, og ble i 2019 kåret til Norges mest innovative selskap. 

Ifølge magasinet Innomag som stod bak kåringen, er Posten «i verdensklasse når det gjelder å jobbe aktivt med innovasjon». 

Posten er også en virksomhet som har Miljøfyrtårn sertifisering, som igjen bidrar til FNs bærkraftsmål. Ikke bare ett mål, men en sertifisering fra Miljøfyrtårn gir gode forutsetninger for å bidra på flere av målene. Virksomheter som har en Miljøfyrtårn sertifisering, som Posten, er forpliktet til en kontinuerlig jobbing med forbedring av sine miljøprestasjoner, og er på den måten i konstant utvikling.  

CSR (corporate social responsibility) og CSV (creating shared value) dreier seg om at firmaer skal følge lover og regler, etiske standarder og internasjonale normer. Og sammen skal dette bidra til en bærekraftig verdiskapning. Posten, med sin Miljøfyrtårn sertifisering, følger FNs kjøreregler med å bidra til bærekraftsmålene, i flertall. 

Men ettersom mye av virksomheten til Posten baserer seg på transport, er de blant verstingene når det gjelder utslipp. Dette er også bakgrunnen for at deres største satsningsområde er miljø. Motivasjonen ligger i å redusere CO2 utslipp fra deres tyngre kjøretøy, og elektrifisere i byene. De har idag over 1700 såkalte «null- og lavutslippskjøretøy», og er med på flere prosjekter for å bidra i utviklingen av å drive med miljøvennlig. 

Et grønt skifte.  

https://snl.no/grønt_skifte

https://www.postennorge.no