Anneline Dahl Nielsen mai 24, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Underveis i dette semesteret har vi blant annet blitt introdusert for begrepet «growth hacking». Det er et begrep de fleste start-up selskapene digger. Men growth hacking er mye omdiskutert, og mange vet ikke helt hva fenomenet er eller hvordan det fungerer. Konseptet er relativt nytt, men det har eksistert i noen år med en ekstrem popularitet.

Bilde hentet fra Unsplash.com

Hva er Growth Hacking?

Det var entrepenøren Sean Ellis som tok begrepet først i bruk og introduserte det for omverden. Growth hacking er et fagfelt innenfor markedsføring og har kun et mål – vekst. Det å kunne konvertere flest mulige ved å bruke minst mulig penger. Konseptet er blitt mye brukt av selskaper som trenger rask vekst med stramt budsjett, som f.eks Airbnb. I følge Seal Ellis er det vanskelig og utfordrende å finne den rette growth hackeren for bedriften. I blogginnlegget skriver han at problemet for de fleste er at fokuset på de viktigste ferdighetene blir borte underveis i prosessen av ansettelse. Mange start-up selskaper ansetter personer med erfaringer og ferdigheter som er irrelevante for en growth hacker. Ellis beskriver en god growth hacker som en som har evnen til å ta ansvar for vekst, personer som har en indre motivasjon til å finne gode og kreative løsninger, men også et tankesett som gir muligheten til å finne unike måter å drive vekst på. Ellis skriver i tillegg at det er svært relevant og viktig å teste teknikker og ideer.

Neil Patel forklarer om Growth Hacking på en enkel måte.

Airbnb + growth hacking

Kanskje det beste eksemplet å bruke til growth hacking. Fra å være på Craigslist til å bli verdens største «hotell». Ved å utnytte og se den enkle, men kreative løsningen ved å reklamere på en allerede eksisterende nettside med en så omfattende kundebase gikk det ikke lange tiden før Airbnb økte brukeranskaffelsen sin. En kreativ løsning var at Airbnb lagde en automatisk re-posteting annonsene sine direkte på Craigslist. Dermed fikk de reklamert på to plattformer.

Bilde hentet fra Unsplash.com

7 gode teknikker for vekst

Man kommer sjeldent unna å snakke om salg når det kommer til vekst, men som man ser mer og mer, kan vekst handle om mye mer. Som f.eks e-postmarkedsføring eller innenfor sosiale medier kan kommentarer og følging/liking fører til god vekst.

 1. Bruk henvisningsprogrammer
  Kjent som «referer en venn» og består av å kunne tilby kundene en form for kompensasjon, fordel eller rabatter når de anbefaler bedriften videre. Det er enormt effektivt og enkelt, både for å beholde eksisterende kunder men også skaffe nye.
 2. Overrask!
  Det gjør mye for en kunde å føle seg spesiell og «sett» av et merke eller bedrift. Det er en teknikk som er svært lite brukt her i Norge, til tross for at den er en av de enkleste å implementere (hvertfall med dagens teknologi for å kunne peile ut ulike digitale adferder). Og som regel fungerer det alltid. Sannsynligheten for at bedriften får tilbake av kunden ved å ta i bruk en slik teknikk er høy. Igjen, sosiale medier og omtale, som kan bidra til videre vekst.
 3. Gjør dine mangler til dine fordeler
  Dette er en veldig psykologisk og overbevisende teknikk som baserer seg på hastesalg. Mye brukt av selskapet Ticketmaster.
 4. Dra nytte av sosiale mediers nettverk
  Hvis du må registrere deg på én side for å kunne bruke en annen tjeneste, vil du sannsynligvis gjør det hvis nettstedet lar deg registrere via Facebook eller annet sosialt nettverk i stedet for å fylle ut alt på nytt. Denne veksthacketeknikken er nettopp basert på det: forenkle prosessen med å bli medlem på et bestemt nettsted og dra nytte av det sosiale nettverkets database som brukeren registrere gjennom. Flere og flere selskaper støtter integrering av et slikt system, som fremskynder registreringen eller innlogging ved å bruke sosiale nettverk.
 5. Freemium vs premium
  En teknikk som brukes i mange sektorer og som gir gode resultater. Her gir du kunden til å få en smakebit av ditt produkt eller tjeneste. Et klassisk eksempel er Spotify.
 6. Samarbeid og del
  Delings- og nettverksøkonomien blir bare mer og mer brukt. I dag kan man enkelt finne en samarbeidsbedrift for å nå ut til (begge) sin kunder. Som nevnt handler growth hacking om å tørre å prøve ut nye og kreative måter for å finne vekst. Om det er samarbeid eller deling, så tror jeg det har mye å si for veksten til en bedrift. Finne nye muligheter som gir rask og god vekst. Man ser mer og mer til effekten av bl.a sosiale medier og hvilken kraft det ligger i et lite klikk, og annonsen, bedriften eller produktet er delt til flere tusen mennesker. Nordmenn er kanskje litt «meg og min» innstilt, men med teknologisk utvikling ser vi at deling blir mer og mer populært, samtidig som det blir enklere for bedrifter å dele eller samarbeide. For eksempel USBL sitt samarbeid med BUA, hvor beboere i borettslag deler på sports- og friluftsutstyr.
 7. Snakk med kundene dine
  Kontakt og kommunikasjon med sine kunder er veldig viktig. Det henger også sammen med å beholde allerede eksisterende kunder, som har et nettverk bedriften kan dra nytte av for å drive enda mer vekst. «Det er billigere å ta vare på sine eksisterende kunder enn å skaffe nye«. Møt opp å seminarer, svar og vær i dialog i sosiale medier, ha live-stream og inviter til kommunikasjon – møt dine kunder der de er for å kunne blant annet vite hvilke endringer eller tilpasninger bedriften trenger.

Growth hacking handler i bunn og grunn om å se muligheter, være kreativ og løsningsorientert med ett mål for øye. Vekst på biligst mulig måte! Det er et spennende tema, og interessant å lese det omdiskuterte konseptet. Spesielt når jeg sitter med en eksamen hvor jeg har starte en nettbutikk sammen med Fredrikke og Hanna. Med et lite budsjett er det vanskelig å skape vekst, men growth hacking er absolutt noe vi burde benytte. Og som nevnt tidligere i teksten, er det viktig å teste og feile, finne unike løsninger og prøve å implementere et kreativt tankesett.

Kilder
https://neilpatel.com/what-is-growth-hacking/
https://www.fullstakk.no/growth-hacking
https://shifter.no/growth-hacking-podcast-sean-ellis/sean-ellis-til-norge-95-prosent-av-selskaper-som-vil-vokse-gjor-dette-feil/113999
https://www.startup-marketing.com/where-are-all-the-growth-hackers/
https://postcron.com/en/blog/growth-hacking-what-is-it-and-techniques/