Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Growth hacking, eller veksthacking, anses som nåtidens og
fremtidens mest lønnsomme markedsføring. Begrepet growth hacking er relativt nytt.
Det oppstod i 2010, og mannen bak det er Sean Ellis. Han tok Dropbox og
Eventbrite til nye høyder ved hjelp av growth hacking.

Growth hacking kan beskrives som en strukturert måte til å
finne smarte og mer effektive måter å oppnå vekst på. Det er en god blanding av
koding, analysering, utvikling, innhold, optimering og testing. Disse metodene brukes
videre for å markedsføre produktet eller tjenesten bedriften tilbyr. Tanken bak
det er å sørge for en rask og stabil vekst for en nyoppstartet bedrift eller en
etablert bedrift som har vanskeligheter med å hevde seg i markedet. Vekst er avgjørende
for nyoppstartede bedrifter for at de skal lykkes.

Dette har ført til en ny måte å tenke markedsføring på. I stedet for å benytte seg av den tradisjonelle og ofte kostbare markedsføringen, er det flere og flere bedrifter som tar i bruk growth hacking. Målet med growth hacking er å få et budskap til å gå viralt eller bruke sosiale medier for å treffe riktig målgruppe og oppnå oppmerksomhet rundt et produkt eller en tjeneste. Prosessen gjelder helt fra produktutviklingen til det legges merke til av kunden.

En nyoppstartet bedrift med liten kapital å rutte med, vil selvsagt ha problemer med å konkurrere med de eksisterende bedriftene som har mye penger. For at en bedrift skal kunne vokse, trengs eksponering og en god markedsføringsstrategi. Her kommer growth hacking inn i bildet. En nyoppstartet bedrift sitter som regel på disse ressursene selv, og det krever lite penger for å gjennomføre det.

Store bedrifter som Facebook, AirBnB og Google benytter seg av denne metoden. De har vokst ved hjelp av kvaliteter og mekanismer som er bygget inn i selve produktet. Dropbox er et godt eksempel på hvordan spillmekanismer sprer produktet fra bruker til bruker. Det sosiale nettverket man klarer å skaffe seg bidrar positivt til spredningen av et produkt. LinkedIn har også en lignende mekanisme der du får en høyre poengsum og en bedre profil desto mer ferdigstilt profilen din er.

Vekst Hacking, Markedsføring, Strategi, Oppstart
Bilde fra Pixabay

Hvordan bruke growth hacking for å skape raskere vekst:

Det er tre ting som er spesielt viktig når du skal skape
vekst: læring, aktivering og bevaring.

Når du skal implementere growth hacking i veksten jobbes det
som regel i fem steg.

1. Det første steget er å kartlegge kundereisen. Her benyttes de tre vekstområdene. Start med læring: Hvordan blir folk kjent med deg? Så til aktivering: Hvordan få kunden til å kjøpe produktet? Så kartlegge bevaringen: Hva kan gjøres for å få kunden til å komme tilbake?

Deretter må du kartlegge kundereisen. Hva fungerer og hva er
utfordrende?

2. Steg to er å jobbe med utfordringer. Kartlegg utfordringene du står ovenfor, og kom opp med ideer og løsninger. Utfordringene kan anses som muligheter for å skape vekst.

3. Steg tre er å jobbe med ideene. Gi idéen et godt navn, skriv en hypotese og lag en liste over hva som må gjøres for at eksperimentene skal kunne gjennomføres. Deretter skriver du suksesskriterier og en oversikt over hva som vil være et vellykket eksperiment. Finn ut hvem som skal være ansvarlig for å gjennomføre eksperimentet og sett en tidsfrist.

4. I steg fire sorterer og prioriterer du veksteksperimentene. Lag et diagram for å få en oversikt over hvilke eksperimenter som har høy effekt og hvilke som har lav effekt.

5. I steg fem evaluerer du eksperimentene. Hvilke eksperimenter har gitt vekst, litt vekst eller ingen vekst. Selv om du har oppnådd suksess med eksperimentene, er det viktig å fortsette med eksperimentene.

Growth hacking kan benyttes for både kortsiktig gevinst, feks. ved å utnytte et fortrinn til å få økt trafikk til en webside eller nye kunder til lav anskaffelseskostnad, eller langsiktig gevinst feks. i form av å utføre tiltak som gir resultater frem i tid.

Kilder:

https://grunderbloggen.e24.no/2015/01/28/legg-ned-markedsavdelingen-na-er-det-growth-hacking-som-gjelder/

http://www.markedsordboka.no/growth_hacking

https://shifter.no/growth-hacking-podcast-sean-ellis/sean-ellis-til-norge-95-prosent-av-selskaper-som-vil-vokse-gjor-dette-feil/113999