Karandip Singh juni 3, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Mange vil nok si at Growth hacking er fremtidens markedsføring. Growth hacking er ikke helt likt tradisjonell markedsføring som man lærer om i fagbøker. Ofte brukes det av nyoppstartede bedrifter fordi Growt hacking er en vekststrategi og ikke koster mye.

Vi alle har brukt Google sin søkemotor for å søke opp et eller annet, enten det er i forbindelse med skole, eller fritidsaktiviteter. Som du kanskje har lagt merke til er de 2-3 første sidene som kommer opp annonser fra ulike bedrifter. Dette er annonser som bedriftene selv betaler for. De kjøper seg annonseplasser basert på ulike søkeord de ønsker å gjennkjennes med. For hvert eneste klikk disse annonsene får, må bedriftene betale Google penger for å kunne «havne først». Denne prisen er svært høy og kan i dag koste opp imot 1700,- kroner for annonsene per klikk for bedriftene. Denne prisen varierer selvsagt i forhold til hvilken annonse det er snakk om, men like vel må bedriftene betale en viss sum for hvert eneste klikk. De store bedriftene benytter seg også av større og mer kjente tradisjonelle markedsføringskampanjer, med plakater/postere, tv- og radioreklame som koster bedriftene svært mye penger. Så hvordan skal nyoppstartede bedrifter i det heletatt klare å konkurrere mot de allerede eksisterende bedriftene som har masse penger? Jo, med Growth Hacking, eller fremtidens markedsføring.

Det gjelder å ha mange små kampanjer hvor man eksperimenterer, tester og til slutt analyserer. Gjør du dette riktig skal du til slutt vil du sitte igjen med synlig og dokumenterbar vekst. 

Growth Hacking handler i stor grad om å tenke utenfor den tradisjonelle markedsførings boksen du er vant med. Du er nødt til å tenke nytt og se nye muligheter. Dette er fordi nyoppstartede bedrifter ofte ikke har nok økonomiske ressurser til de store markedsføringskampanjene. I stedet ønsker man å benytte seg av kreativitet, målinger, analyse og testing for å skape oppmerksomhet rundt produktet eller tjenesten. Målet med denne strategien er å få produktet du vil vise frem til å spres viralt gjennom sosiale medier. Fordi det allerede finnes gode algoritmer på plattformer som for eksempel Facebook, kan man lett teste og tilpasse produktet slik at vi når akkurat den målgruppen vi ønsker å nå. Det er ikke selve markedsføring som skal føre til at bedriften vokser, men det produktet eller den tjenesten bedriften selger.

Flere kjente bedrifter som for eksempel Facebook, Twitter og AirBnB har benyttet seg av Growth hacking i oppstartsfasen. Growth hacking er fortsatt ikke så kjent i Norge, men på grunn av bruken av sosiale medier er denne strategien både smart og økonomisk gunstig. 

Hvis du fortsatt er usikker på hvorfor og når du skal bruke Growth hacking avslutter jeg med 3 tips.

  • For å finne nye måter å vokse eller hindre kundefrafall på
  • Hvis du vil jobbe raskere, mer iterativt og datadrevet
  • Hvis du ønsker et alternativ/supplement til tradisjonell markedsføring

Kilder:

https://www.fullstakk.no/growth-hacking

https://en.wikipedia.org/wiki/Growth_hacking

https://grunderbloggen.e24.no/2015/01/28/legg-ned-markedsavdelingen-na-er-det-growth-hacking-som-gjelder/