TTokerud mai 21, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Growth hacking är en alternativ form av marknadsföring som uppstått som ett resultat av den snabba tekniska utvecklingen på senare år. Tack vare möjligheterna att samla in information om potentiella kunder och analysera denna information är det möjligt att hitta de mest relevanta sätten att marknadsföra sitt företag på.

Detta kan göras med hjälp av olika verktyg som är tillgängliga för alla, exempelvis Google analytics, UX-metoder och sökmotors optimering.

Growth hacking vs traditionell marknadsföring.

Traditionell marknadsföring handlar ofta om hur stor budget man har till marknadsföring, hur mycket pengar kan vi lägga på marknadsföring iår?  
Problemet med denna typen marknadsföring är främst att det kan bli väldigt dyrt, men också att det kan vara svårt att följa hur framgångsrika satsningarna var.  Kan vi veta att vi möter vår målgrupp med reklamfilmen? Även om vi får fler kunder och säljer mer, måste inte detta ha något att göra med reklamfilmen. Hur kan man då mäta om den varit framgångsrik?

Growth hacking går en annan väg för att marknadsföra, här handlar det om att analysera den information du samlar in, följa upp och eventuellt förändra insatserna. Det är mycket experimentering och man gör hellre många små försök än ett stort, det handlar här om att skala bort de recepten som inte fungerar, och enbart behålla dom som är framgångsrika.
Denna strategi kräver ingen stor budget, det handlar om analytiska, kostnadseffektiva, kreativa och innovativa metoder för att växa mest möjligt, fokuset i denna strategi är ökad tillväxt.

Arbeta med growth hacking.

Strategin går ut på att lära känna sina kunder och framtida potentiella kunder, att försöka lära känna deras beteende och att dra slutsatser ut ifrån detta. Man experimenterar och är kreativa för att förbättra mötet med kunden under hela resan.
Små optimeringar kan skapa en stor effekt. Det gäller att implementera sina ideer, skära ner på tiden man lägger på att vänta och diskutera och faktiskt göra det.  Systematiska tester på vettiga hypoteser, och uppföljning.

Growth hacking för start-ups.

Here We Go

Det är därmed inte sagt att traditionell marknadsföring inte fungerar, tvärtemot så har det en viktig roll att spela, inte minst för stora företag som långsiktigt behöver bygga upp sitt varumärke i förhållande till konkurrenterna. Growth hacking är däremot en väldigt god och kanske för många det bästa alternativet för nystartade företag, till stor del på grund av att det inte direkt krävs någon budget för att börja, fokuset är på kunden och att förbättra resultatet.

De som arbetar med detta, arbetar oftast i team, det är svårt att hitta någon som behärskar alla delar inom denna strategi. Det bästa är att hitta experter inom varje område som kan komplettera varandra, och tillsammans utgöra en stark enhet. Man kommer behöva folk som är duktiga på Analytics, SEO, SEM, UX, sosiala medier och webbutveckling för att ha de bästa förutsättningarna.
Kom igång med growth hacking.

Fördelen med detta är att det går att arbeta i liten skala och att bygga upp något långsamt och i den takten att resultat börjar komma, skala upp verksamheten, vänta inte!

Arrows Growth Hacking Marketing - Free image on Pixabay

Exempel på growth hacking experiment

Hotmail använde sig av denna metod, på under ett år hade användarna gått från ett par tio tusen till miljonen, bara på att marknadsföra internt.
i alla mail stod det en länk att man skulle skapa ett konto idag och att det var gratis, det byggde kundnätverket fort, och är idag en av de största inom epost. Även instagram har använt denna strategi och frågar du mig har det varit ganska framgångsrikt.