linnlorentzen juni 14, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

«En ny måte å drive markedsføring på»

Seal Ellis kom med dette begrepet i 2010, og ble raskt den nye «buzzen» som alle pratet om, og begynte å ta del i. Det hele handler om å finne beste knepene for å vokse raskt, under en kombinasjon av markedsføring, data og teknologi. Kall det en snarvei. Growth Hacking tenker ikke bare på produkt eller tjeneste, men omhandler hele kundereisen, men hvis produktet ikke passer markedet må man tenke andre løsninger. 

Man samler inn data, tester og analyserer. Feiler. Også prøver man på nytt. Det er Growth Hacking. God kundebehandling som sikrer videre kunder og anbefalinger videre. Denne formen er ideell særlig for start ups, ettersom det er lavere i budsjett og ressurser. 

5 Growth Hacking Case Studies and What You Can Learn From Them

Fullstakk.no sier: «Growth Hacking er strukturert tilnærming til å finne smartere og mer effektive måter å drive vekst på. Vi fokuserer på å se muligheter i hele kundereisen, ikke bare på å drive kunden inn til produktet eller tjenesten.» 

https://www.fullstakk.no/growth-hacking