Annagilberg mai 23, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Da er vi i uke fem av denne modellen. I dette innlegget skal jeg snakke om hva Growth Hacking er og hvordan Airbnb unytter seg av dette. Hva er Growth Hacking?Growth Hacking er en ny og mer effektive måter å drive vekst på. her gjelder det å tenke utenfor den tradisjonelle makredsførings boksen. og bruke …