emmastoele mai 24, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Growth Hacking som på norsk kalles veksthacking er et nytt fenomen innenfor markedsføring. Growth hacking har fokus på å skape vekst hos bedriften i oppstartsfasen. Ettersom Growth hacking er relativt nytt er det ikke så mange som har kunnskap rundt dette. Når jeg i dette innlegget skal jeg gi dere et innblikk i hva Growth hacking er og hvordan det fungerer vil jeg ta i bruk artikkelen til optionmonster ettersom den beskriver growth hacking på en god og ryddig måte. 

Hva er Growth hacking, og hvordan fungerer det?
I følge optionmonster brukes growth hacking ved at det tas i bruk rimelige strategier som alle har sitt fokus på å skape vekst ved å skaffe nye kunder, og samtidig beholde kundene.
En dyktig growth hacker sies å være nysgjerrig og analytisk. Han vet også hvordan vekstprioriteringer bør settes, og er god på å skalere vekst og måle suksess. Det som også står i fokus for growth hackeren er å teste ut ulike strategier for vekst for å kunne se hva som gir resultater.

Så, hvordan fungerer Growth hacking?
For å planlegge tiltak som vil hjelpe bedriften å vokse er det viktig at hver individuell bedrift finner svar på hvorfor bedriften deres vokser. På denne måten man komme fram til strategier som kan få det til å skje på. Markedsfører Sean Ellis fant opp begrepet AARRR som sammensatt av forbokstavene til begrepene vi finner i denne modellen:

Bildet hentet her

Acquistition: Står for anskaffelse og handler om hvordan kundene finner deg. Her er det viktig å skape interesse som fanger kundene.

Activation: handler om å aktivere de nye kundene ved å gi de god hjelp ved å løse problemene deres slik at de får en positiv opplevelse. Her er det viktig å fokusere på å gi et så godt inntrykk at du skiller deg ut fra konkurrentene.

Retention: Hvor mange av kundene du har er lojale? Det er viktig å jobbe for å beholde kundene slik at de igjen og igjen velger din bedrift. Derfor må man huske på å behandle kundene på en god måte.

Refferal: Vi lar oss ofte påvirke av de folkene vi kjenner. Det er derfor et stort pluss om kundene våres forteller og anbefaler bedriften videre. Ofte forteller kunder videre dersom de får god service og gode produkter.

Revenue: Det siste steget er fokuset på å tjene penger. Dersom de overnevnte stegene er oppnådd og lojale kunder er skaffet er det naturligvis høyere sjanse for å få økt inntekt.

Hvilke kjente bedrifter bruker Growth hacking?
Optimonster legger fram tre store bedrifter som har tatt i bruk Growth hacking:

Dropbox tar i bruk growth hacking ved å gi eksisterende kunder ekstra lagringsplass som belønning dersom de inviterer nye kunder.

Hotmail oppfordrer folk i hver utsendte e-mail til å registrere en konto hos dem.

AirBnB har tatt i bruk craiglist for å markedsføre for dem som var på jakt etter billige overnattinger.

Kilder:
https://optinmonster.com/glossary/growth-hacking/
https://www.textrequest.com/blog/growth-hacking/