Robert Sagaas mai 24, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Enten bedriften din er ny eller veletablert, så er det essensielt for enhver bedrift å kunne vokse. I et hav av bedrifter er det spesielt viktig for mindre nyoppstartede bedrifter å finne gode måter for å kunne vokse raskt og overleve i markedet.

Mange nyetablerte bedrifter, eller startups, med små budsjett, har ikke samme mulighetene som større bedrifter som har vært i drift en stund. De har ikke de samme mulighetene til å bruke annonsekroner på å trone øverst i søk i Google. Derfor er det helt nødvendig for nyoppstartede bedrifter å finne nye, utradisjonelle og analytiske metoder som kan gjøre at bedriften kan vokse. Dette uten at man trenger å bruke enorme summer med penger. Det er også dette som er det vesentlige når det gjelder growth hacking. I tillegg handler det mye om hvordan man skal tiltrekke seg kunder, aktivere, og ikke minst, holde på dem.

Bilde hentet fra Pixabay.com

Mange nyoppstartede feiler

Det viser seg også at mange nyoppstartede bedrifter feiler når de skal i gang med markedsføringen å forsøke og vokse seg større. I en undersøkelse gjort av Fundera viser det seg at 20% av mindre bedrifter feiler i det første året, 30% i deres andre år mens 50% mislykkes etter fem år. Sist, men ikke minst mislykkes 70% av eierne av små bedrifter innen det har gått ti år. Mannen bak begrepet Growth Hacking, Sean Ellis, bekrefter også hvor vanskelig det er og sier at 95% av selskaper som vil vokse, gjør dette feil.

Hvordan Growth hacking fungerer

Ellis sier at et godt tips for at en bedrift skal vokse er å gjennomføre flere tester i uken. Growth hacking handler mye om å teste ut hva som fungerer på ulike plattformer som for eksempel hvor mange som åpner opp emailene du sender til dine kunder, hvilke målgrupper du treffer best eller hvor godt budskapet ditt blir mottatt av målgruppen. Samtidig kan man gjennomføre tester av hvordan produktet blir mottatt hos målgruppene ved at man sørger for å få feedback fra de du skal nå ut til. På denne måten lærer du også hva du ikke bør gå videre med. Samtidig er det viktig at man informerer ansatte slik at alle får delta gjennom hele prosessen. På denne måten kan man sørge for at alle sammen drar i samme retning.

For mange er det essensielt å finne ut om man har et produkt som kunden ønsker seg. Driver du for eksempel en nettside kan det være viktig med analyser og tester for å finne ut om brukerne ønsker seg dine produkter. Her kan man gjennom analyseverktøy som Google Analytics, Google Tag Manager og Facebook piksel finne ut hvor mange som besøker nettsiden din, hvilke sider de er innom og hvilke produkter som er mest populære. Gjennom disse verktøyene kan du også finne ut mer om dine målgrupper, hva som fungerer og hva man bør endre på for å spisse markedsføringen i ytterligere grad slik at det skaper vekst.

Metode som kan sørge for vekst

Et rammeverk som kan fungere for en nyoppstartet bedrift som ønsker å skape vekst er growth hacking funnel. Dette rammeverket består av fem forskjellige steg:

  • Acquisition– Hvordan finner kundene deg og gjennom hvilke kanaler?
  • Activation– Hva er kundens førsteinntrykk av siden din?
  • Retention – Hvor mange av kundene klarer du å beholde og hvorfor mister du dem andre?
  • Referral– Hvordan kan du få kundene til å bli talsmenn for ditt produkt?
  • Revenue– Hvordan kan du øke inntektene?
Bilde hentet fra Pixabay.com

Eksempler på vellykket growth hacking

Det finnes flere bedrifter som er bevis på at growth hacking kan være et effektivt hjelpemiddel i markedsføringen. Her er noen av eksemplene:

1. Facebook – Gjennom sine e-postvarslingsmekanismer vekket plattformen oppmerksomheten hos folk. Ved at Facebook sendte ut email der man fikk varsel om at man ble tagget på plattformen sørget det for å vekke nysgjerrigheten hos mange. På denne måten vokste Facebook fordi mange ville registrere konto for å finne ut hva som ble skrevet om dem.

2. LinkedIn – de fleste kjenner til denne plattformen og hvordan LinkedIn tillater sine brukere å ha sin egen synlige profil på Internett. På denne måten kan man også knytte kontakter med andre mennesker, grupper eller bedrifter som er av interesse. Samtidig ga plattformen fordeler som at man kunne dukke opp lettere i søkemotorer, som igjen skaffet stor trafikk. Med denne tilnærmingen opplevde LinkedIn eksponentiell vekst.

3. Kahoot. Her hjemme er ikke growth hacking en tilnærming som har blitt brukt i veldig stor grad. Det finnes imidlertid eksempler på bedrifter som har brukt dette med suksess. Siden oppstarten i 2013 har Kahoot, ifølge Nettavisen, rundet over en milliard i antall aktive brukere. Selskapets strategi går ut på at man skulle tilby en læringsplattform der folk kan opprette egne quizzer med spørsmål og svaralternativ. Eventuelt kan man velge fra en database med Kahoots som andre har laget. Det skulle være en enkel og gratis måte å lage bruker og samler mennesker på. Videre sier Åsmund Furuseth i Kahoot at word-of-mouth har vært en viktig pådriver for deres suksess helt siden oppstarten.

For oss som nå er i en fase der vi lager vår egen nettbutikk kan det fort bli aktuelt å ta i bruk growth hacking. Gjennom prosessen kan vi forsøke, teste, feile og få erfaring som kommer godt med senere. Det kan være en fin arena for oss til å utvikle oss videre samtidig som det også kan gi oss kunnskap om hvordan vi skal utvikle produktet videre, få det til å vokse og hvordan vi skal klare å holde på kundene som er innom vår butikk.

Helt til slutt legger jeg til en video fra Youtube der Neil Patel forklarer hvordan Dropbox brukte growth hacking til å vokse.

Video hentet fra Neil Patel sin kanal på Youtube.

Bilder hentet fra Pixabay.com:

https://pixabay.com/illustrations/arrows-growth-hacking-hand-woman-1229850/

https://pixabay.com/photos/startup-wall-painter-house-painter-2850272/

Kilder:

Fundera. Sist oppdatert: 15. april 2020. «What Percentage of Small Businesses Fail? (And Other Need-to-Know Stats)». Hentet 24. mai 2020 fra: https://www.fundera.com/blog/what-percentage-of-small-businesses-fail

Growth Hackers. Sist oppdatert: ukjent. «33 Growth Hacking Examples to get Inspiration from» Hentet 24.mai 2020 fra: https://www.growth-hackers.net/growth-hacking-examples-inspiration/

Nettavisen. Sist oppdatert: 14. januar 2020. «Det norske spillselskapet Kahoot! har passert godt over milliarden i antall aktive brukere.» Hentet 24. mai 2020 fra: https://www.nettavisen.no/okonomi/ekstrem-vekst-for-kahoot—12-milliarder-brukere/3423909424.html

Oslo business forum. Sist oppdatert: 20. september 2017. «Kahoot-gründer: Slik jobbet vi med lanseringen av plattformen» Hentet 24. mai 2020 fra: https://www.obforum.com/lederskap/entreprenor/slik-jobbet-grunderne-bak-kahoot-de-lanserte-plattformen

Optinmonster. Sist oppdatert: 27. oktober 2019. «The 11 best growth hacking strategies to skyrocket your user base». Hentet 24.mai 2020 fra: https://optinmonster.com/growth-hacking-strategies/

Shifter. Sist oppdatert: 13. september 2018. «Sean Ellis til Norge: 95 prosent av selskaper som vil vokse, gjør dette feil» Hentet 24. mai 2020 fra: https://shifter.no/growth-hacking-podcast-sean-ellis/sean-ellis-til-norge-95-prosent-av-selskaper-som-vil-vokse-gjor-dette-feil/113999

Youtube. Sist oppdatert: 12. september 2017. «What is growth hacking (Drop Box example)»Hentet 24.mai 2020 fra: https://www.youtube.com/watch?v=ccaKaPHrNa8