Jorunn mars 13, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Mandagens forelesning holdt av Lars Bratsberg og Jonas Moe ga et innblikk i den nye måten å tenke markedsføring. Metoden er vanskelig, i tillegg har de aller færreste forståelse og kompetanse til å gjennomføre det. Jeg snakker om styringsmåten Growth Marketing også kalt Growth Hacking.

 

Growth Marketing krever et annerledes tankesett

Dagens bedrifter sliter med å ta imot gode råd, hovedsakelig er dette fordi de har ikke kunnskap, evne eller forståelse til å implementere rådene. Denne formen for flaskehals er den samme som går igjen på alle steder som Lars Bratsberg har besøkt. Han vektlegger viktigheten av at det finnes en rekke muligheter for å vokse, så lenge man har forståelse for hvordan man skal bruke teknologien og tankesettet Growth Marketing. 

 

Hvordan Growth skiller seg fra Marketing og Product

Bratsberg viste oss en modell for å forklare forskjellen på hvor fokuset skal ligge for at du som markedfører kan skille deg ut. 

Hentet fra: Growth Tribe

En beskrivelse av de ulike områdene (grå ruter) man må skille seg ut på har Emeline B. Larsen forklart godt på sin blogg: 

  • Mindset: være innstilt på å hele tiden eksperimentere. Du må hele tiden teste nye ting for å alltid være oppdatert. Du må være innstilt på å tenke utenfor boksen, ta risiko og ikke være redd for å mislykkes.
  • Objective: du skal ikke bare være opptatt av bevissthet og oppkjøp, men du skal også tenke på aktivering, oppbevaring, inntekt og henvisning.
  • Team Compo: handler om å jobbe tverrfaglig – på kryss og tvers av bedriften. Teamet må bestå av både markedsførere, analytikere og designere.
  • Process: jobber du som growth-marketer kan du ikke bare jobbe med kampanjer, men også datadrevne eksperimenter.

 

Hva du kan vs. hva du bør kunne

Man kan si at Growth-team jobber hele tiden med å eksperimentere. Det investeres penger i det som fungerer, noen ganger må man ta risikoer før man vet hva som fungerer. Markedsføring har ikke forandret seg, men fordi plattformen er endret kan man ikke bruke samme metoder og strategier som vi lærer i bøker. Modellen du ser under viser dette utrolig bra.

Hentet fra: Evensi

Den blå streken viser til det du kan når du leser en bok eller kommer ut fra skolen. Den røde streken er det du bør kunne for å fungere optimalt i et Growth-team. Alle rutene du finner i mellom er egenskapene du må kunne noe om. Kan du mye om alle er det veldig bra, men viktigste er at kunne litt om alle men mer om noen. 

Kunnskap sett på som en T

For å forklare hvordan man bør tilegne seg kunnskap som en Growth Hacker kan man se på kunnskap som bokstaven T. Du trenger i topppen en bredde av kunnskap, ferdigheter

Hentet fra: Growth Tribe

og egenskaper som dekker det meste. Du skal kunne litt om alt, slik du kan holde en dialog uansett hvilken situasjon du er i. Videre nedover vises kunnskaper, egenskaper og ferdigheter hvor du har din ekspertise. Dette er feltet du jobber best på.

 

Hvordan bruke Growth Hacking i studiene mine

Gruppeeksamen jeg jobber med nå går ut på å lansere en fungerende nettbutikk og reflektere rundt prosessen. For å gjennomføre dette er det viktig å bruke noen retningslinjer som gir en forståelse av at Growth Hacking ikke bare er noe du gjør, men en prosess. Kort oppsummert fra hvordan Oliver Gjølberg beskriver hvordan han ville tatt i bruk Growth Hacking:

  1. Definer målgruppen – interesser, aktiviteter og nytten av det du tilbyr målgruppen. Beskriv denne best mulig.  
  2. Utform antagelser – hvordan vil målgruppen bruke tjenesten/produktet. 
  3. Innover og utform markedsstrategi – eksperimenter med ulike former, finn den som treffer målgruppen din best.
  4. Testing – prøv konseptene i ulike arenaer for å se effekten av de opp mot hverandre. Når oppleves flaskehalsen? Jo lenger i kundereisen du kommer, jo mer suksessfullt er eksperimentet.
  5. Analyser og skap klarhet – bruk verktøy som måler respons og effekt, informasjonen du får herfra brukes til å konkludere med hva som fungerte eventuelt ikke fungerte. 

Ta gjerne en titt innom Oliver Gjølberg for å lese innlegget hans.

Listerine som eksempel på hvordan å tenke som en Growth Hacker

Listerine er første eksempel man kan bruke på kommersiell Growth Hack. Når deres merkevare kom på markedet på slutten av 1800-tallet var det ordinært som en form for rensing av sår. Et av de største problemområdene var infeksjoner i munnen, og gjennom dette kom de opp med ett ord som de brukte som en sykdom – halitosis. 

I reklamene deres snakket de hele tiden om triste, ugifte Edna som forble singel fordi hun hadde denne sykdommen. Sykdommen de færreste visste noe om, de fleste hadde den, men ingen ønsket å fortelle deg om du hadde den. Det eneste som var sikkert var at Listerine var eneste måten og kurere sykdommen på. Den kurerte også Edna. 

På denne måten tenkte de utenfor boksen og kom opp med en løsning på hvordan å selge mer. Det er flere firmaer som også drar nytte av dette tankesettet, men Listerine var uten tvil den første og mest berømte historien av de alle. 

Vil du lese om et annet eksempel? Ta en titt innom Jonathan Ørakers blogg, hvor han skriver om Houston flyplass

 

For deg som ikke vil lese men se en film

Ønsker du å lære kort litt mer om Growth Hacking, men ikke har tid å lese innlegget mitt, kan du se denne videoen fra Growth Tribe. 

 

Til dette innlegget har jeg hentet inspirasjon fra noen medstudenter: 

Oliver Gjølberg

Emeline B. Larsen 

Jonathan Øraker

 

Andre kilder som er brukt: 

Forelesning holdt 11.03.19

Historie om Listerine

Growth Tribe