ninabfagerli mars 13, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Siden 2012 har growth marketing økt i kjennskap og bruk hos selskaper verden over. Denne metoden som også kalles fremtidens markedsføring, har endret hvordan en kan skape optimal vekst og hjelpe selskapet å følge utviklingen i en stadig endrende digital verden. Nå handler det ikke lenger om å tiltrekke og skaffe nye kunder, men å skaffe og bevare kundene for å skape økt lønnsomhet.
I en verden som utvikler seg svært fort, vil det være viktig å ha et mindset til å hele tiden fornye metodene sine, da andre selskaper rundt vil prøve å kopiere deg.

Hva er growth marketing?

Growth marketing handler om å gå bort ifra tradisjonelle markedsføring, og kun bruke metoder som kan utvikles, implementeres og testes for å nå sine mål. På denne måten skapes det en annen tilnærming til vekst for å skape økt lønnsomhet. I motsetning til et vanlig markedsføringsteam, jobber growth hacking på tvers av mange kanaler i et selskap.

En markedsavdeling kan lett kjøre seg fast, og kun fokusere på anskaffelser uten å se på retention. Ved growth marketing fokuserer en på hele trakten.

Hvordan fungerer et growth team?

For å være en del av et growth team trenger man følgende egenskaper:

  • Være ekstremt løsningsorientert
  • Måle effekten en har på tiltak i alt man gjør
  • Elske utfordringer
  • Minimalt med ego – maksimalt med gjennomføringskraft
  • En må hele tiden prøve å fornye seg

Gjennom growth marketing er det svært viktig å eksperimentere, og være opptatt av å lære av sine feil. Man har flere feil enn suksesser, og det er akkurat det du lærer av.
Amazon som i 2018 hadde en omsetning på 232,9 milliarder USD har fortalt at suksessen bak tallene deres er å eksperimentere, feile, justere og så gjøre samme prosess om og om igjen. En greier ikke å holde tempoet oppe, hvis en ikke eksperimenterer.
Det vil være viktig å kunne ta risiko, da mer risiko = mer vekst.

“Our success at Amazon is a function of how many experiments we do per year, per month, per week and per day..” Jeff Benzon – CEO Amazon

Kilder:

Forelesning 11.03, Høyskolen Kristiania

https://medium.com/inligo/growth-marketing-hva-er-det-de2d8d044078