bettinamathiassen.com februar 14, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I alt vi gjør kreves det tidvis ny kreativ tenking og nye løsninger. Dette har vi behov for i livet ellers, men også i arbeidslivet. Da er det jo fint vi kan gjøre noe med det. Det er ikke så mye som skal til, og nå vil jeg fortelle litt om OKR, eller Objectives and key Results som det så fint heter. Om du er en leder som ønsker og være proaktiv, tenke annerledes, forbedre teamet ditt? Da bør OKR være noe å se nærmere på. Det hele handler om målsetning og hvordan vi skal nå målene våre. Det florerer av tørre modeller innenfor pensumlitteraturen og i arbeidslivet generelt, men OKR er verdt å bruke tiden på. Selve grunnpilaren innenfor OKR går ut på at bedriften skal kommunisere bedre, få teamet til å koordineres og deretter innarbeide bedre samarbeid. Det handler om og få medarbeiderne til å arbeide på den samme veien.

Det som er viktig med tanke på OKR er at hver og en av medarbeiderne vet hva som forventes av dem på jobb. Det kan være at arbeidsoppgaver ikke er inndelt på en strukturert måte, og slik kan det bli mye kaos ut av. Det er hensiktsmessig at målsetningene er presentert fremfor hvert enkelt teammedlem slik at man arbeider mot det samme målet og vet hva de andre fokuserer på. Ett godt verktøy for bruk av OKR er blant annet Weekdone.

For å hente mest og best mulig utbytte av OKR, skal man liste opp 3-5 ambisiøse målsetninger. Herunder 3-5 key measurable results. Hver key results skal ha en noenlunde indikator på progresjon eller en score på 0-100 eller 0 til 10 som viser til fremdrift. Det er verdt å nevne at er det ett lederskap og teamutøvelse en leder bør implementere, så er det nettopp OKR. Det er enkelt, tar hverken tid eller krever ressurser, og samtidig gir det tilbake fordeler innenfor produktivitet, fokus og gunstig organisasjonskultur. Hvem vil vel ikke ha dette? Google er nok en bedrift mange mindre bedrifter ser opp til. Google var altså relativt tidlig ute med og ta i bruk OKR. I dag brukes det i tillegg av bedrifter som blant annet LinkedIn, Intel, Fortune 500, Zynga og Sears med fler. Som nevnt her er det relativt store bedrifter som har benyttet seg av OKR, og det ser ut til at det lønner seg.

Kilde: www.Weekdone.com