dig2100admin April 26, 2017

Digital Markedsføring tar for seg mange temaer i løpet av vårsemesteret. Mange av temaene er egne fagfelt, så vi får bare en smakebit på hva som finnes der ute i forelesning. Poenget med dette er at vi selv setter oss inn i de temaene og fagfeltene vi ønsker å lære mer om. Gjennom forelesninger, innleveringer og gjesteforelesere har vi gjennomgått teoretisk pensum for å få en forståelse av faget, i tillegg til en del praktiske oppgaver.

På Høyskolen Kristianias nettsider står det at DIG2100 studenter skal kunne følgende:

I dette valgemnet får du innsikt i ulike digitale mekanismer sett fra et virksomhetsperspektiv (mikro) og et samfunnsperspektiv (makro). Vi gir deg kunnskap om hvordan utvikling av ny teknologi og teknologisk konvergens skaper nye tjenester og nye virksomheter. I tillegg skal du lære hva den digitale økonomien består av, og hvordan den virker i praksis. Du vil få en god forståelse av samspillet mellom teknologiutvikling og samfunnsendring, samt være i stand til å drøfte hvilke konsekvenser dette får for ulike typer organisasjoner.

Videre gir vi deg kunnskap om hvordan medielandskapet og sosiale medier endrer premisser for virksomhetens kommunikasjon. Du lærer å reflektere rundt samspillet mellom sosiale medier og tradisjonelle medier slik at kanalenes særtrekk og unike egenskaper tilpasses virksomhetens kommunikasjonsmål.

Hvilke temaer har vi vært innom?

 • Utviklingen av teknologi og hvordan ny teknologi skaper nye tjenester, virksomheter og jobber, som igjen knytter verden sammen på en ny måte.
 • Få kjennskap til økonomiske forskjeller mellom det tradisjonelle industrielle samfunnet og en ny digital verden. Utviklingen av nye digitale varer og tjenester kontra gamle fysiske varer.
 • Kjenne til ulike begreper som commoditys, nettverkseffekter, transaksjonskostnader og delingsøkonomi.
 • Opprettet blogger og implementert Google Analytics og Google Tag Manager 
 • Webstrategi
 • Konverteringsrate
 • WebMarketingMatrix
 • Webanalyse, KPI, big data og resultatmåling
 • SEO: Søkemotoroptimalisering. Hvordan vi kan få trafikk fra Google og andre søkemotorer inn på en nettside.
 • Programmatic (programmatisk annonsering)
 • Designs sprint og prototyping: En innovasjonsprosess
 • E-handel

Google Online Marketing Challenge (GOMC)

 • Vi har deltatt i en internasjonal konkurranse for studenter arrangert av Google: GOMC. Med en selvvalgt bedrift har vi opprettet kampanjer og styrt disse gjennom Google AdWords over en gitt tidsperiode.
 • Dermed kan vi kampanjeoptimalisering, annonseringer på søk og annonsering på display.
 • Tatt Google AdWords sertifiseringer.

Øvrig

Vi har bruk ulike verktøy og plattformer gjennom hele semesteret, blant annet:

 • Blogger
 • Samskrivingsverktøy
 • LinkedIn, Facebook, Twitter og øvrige sosiale tjenester
 • E-post markesføring, nyhetsbrev, merkevarebygging per epost og konverteringsfokusert e-post markedsføring.

Vi har hatt en egen modul med fokus på sosiale medier, hvor vi har vært innom ulike temaer:

 • Sosial kommunikasjon
 • Sosiale medier, verdiskapning og merkevarebygging i sosiale medier
 • Sosial demokratisering- politisk kommunikasjon, samfunnsengasjement og offentlighet
 • Sosiale virksomheter og sosialt lederskap