andreahopen January 12, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Denne uken startet de første forelesningene i valgfaget digital markedsføring, hvor vi skal fordype oss i 4 ulike temaer: digital økonomi og forretningsmodeller, E-varehandel, sosial kommunikasjon og digital markedsføring. Denne uken har foreleseren vår, Arne Krokan, snakket om hvordan digitalisering og utvikling av teknologi er med på å revolusjonere og binde sammen verden på en ny måte. 

Et tema Arne var innom var måten helsesektoren jobber, logger og måten de videreformidler informasjon om pasienter til andre sykehus. Dette er en arbeidsmetode og effektivisering som har en lang vei å gå. 

En episode jeg personlig sitter igjen med etter et legebesøk var følgende: jeg fikk innkalling til legetime via brev i posten. Når jeg kom til timen fant legen all informasjonen om meg på en digital journal og tok utgangspunkt i denne, som var skrevet av en annen lege i Norge. Deretter skrev legen ut en resept i papirform og jeg tok med meg lappen til apoteket, for så å få medikamentene. Noen ting her har kanskje forandret seg, men mye er fortsatt stillestående og unødvendig komplisert. 

(tu.no)

«Digitalisering av hele helsevesenet er nødvendig for å takle demografiendringer og det økende antallet personer med livsstilssykdommer, i tillegg til å levere bedre kvalitet» (IKT-Norge, 2020).

Som Arne tok opp i forelesningen, er faksmaskinen fortsatt tilstede på mange legekontor og den er fortsatt godt brukt. Det er fascinerende å se hvordan en så følsom og konfidensiell sektor er så komplisert, når det kan bli gjort på en lettere måte via en felles database. Ved å være midt imellom bruk av det digitale og det gamle, er det lettere å overse viktige element som påvirker pasienten sin helse. Hva er årsaken til at helsesektoren fortsatt henger litt etter når det kommer til å digitalisere? 

IKT-Norge mener blant annet at teknologien vil bli den viktigste enkeltfaktoren for å oppnå et kunnskapsbasert integrert helsevesen, en opplyst pasient og kvalitet i alle deler av helsetjenesten. Ved å utvikle teknologien og digitalisere innenfor sektoren sørger de for effektivisering, gjennomgående fornøyde pasienter som blir ivaretatt og en lettere arbeidshverdag på sykehusene i landet. 

I 2019 tok regjeringen grep. De hadde et ønske om å øke digitaliseringen i helsetjenesten. Ikke bare for å gi så god helsehjelp som mulig til pasientene, men også for å gjøre arbeidsdagen bedre for legene. Ved å digitalisere sektoren vil legene føle seg mye tryggere på at de gjør jobben sin best mulig, en bredere oversikt på hva som har blitt gjort med pasienten, hva som har fungert/ikke fungert og lignende. 

Ikke minst er sjansen mindre for at det blir krøll i systemet, i form av at faksmaskinen streiker og informasjonen ikke kommer frem. Er det ikke på tide å si farvel til faksen? 

(cw.no)

Kilder:

IKT – Norge. «Digital helse og omsorg» Hentet 11.01.20:

Regjeringen. Sist oppdatert 28.10.19. «Ny lov skal styrke digitaliseringen i helsesektoren». Hentet 11.01.20:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-lov-skal-styrke-digitaliseringen-i-helsesektoren/id2675566/