ingjak2 januar 23, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I forelesningen her om dagen
snakket vi om teknologi og bruken av algoritmer. Et spørsmål vi ble stilt er om
vi faktisk kan stole mer på algoritmer enn det vi kan på mennesker. Dette var
et spørsmål som jeg personlig synes var veldig vanskelig å svare på da jeg ble
usikker på hva jeg egentlig tenkte om akkurat dette. For kan man egentlig stole
på algoritmer?

Innenfor helsesektoren blir bruken av algoritmer bare større og større. I fremtiden vil forskere at en datamaskin skal bli brukt innenfor helsetjenester som skal svare unge mellom 16 og 24 år om psykisk helse. I følge en artikkel på forskning.no skal dette bidra til at befolkningen får en økt helsetjeneste. Dette skal være en chat-tjeneste som skal være åpen 24 timer i døgnet nettopp for å avlaste helsearbeiderne for mer jobb. Dette skal være et godt tilbud, men mitt spørsmål er hvordan kan man stole mer på en datamaskin i forhold til et menneske. Kommer man til å få den samme hjelpen som man hadde fått med et menneske eller kommer man til å se store forskjeller. Det forklares slikt i artikkelen at det skal ikke bare være generelle spørsmål som skal bli svart på, men at man skal få en unik hjelp knyttet til eget problem.

Mine tanker rundt dette er at ved et dataprogram kan man få spesifikke svar og at dataprogrammet kommer til å være så nøyaktig slik at man helt sikkert ikke merker forskjell på om det er et menneske eller en datamaskin. Man har kommet så langt med teknologien at den skal kunne gi like god hjelp slik som et menneske hadde gjort. Og personlig hadde jeg helt sikkert ikke lagt merke til at det ikke var en datamaskin som hjalp meg hvis jeg ikke hadde vist det. Men på den andre siden kan man kanskje føle at det er upersonlig og man kan spekulere på om det er akkurat ditt problemet som blitt svart på. Personlig foretrekker jeg å kontakte mennesker der jeg snakker ansikt til ansikt med de. Kanskje er det en vane sak og om noen år har man ikke fastlege, men heller en algoritme?

Kilder:

https://forskning.no/barn-og-ungdom-universitetet-i-agder-partner/datamaskin-skal-gi-rad-om-psykisk-helse/362342

https://www.417mag.com/issues/february-2016/direct-primary-care-in-417-land/