Minityret april 1, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Vi har nå kommet til den andre modulen i digital markedsføring, og skal ta for oss bærekraft. Foreleser Cecilie Staude har gitt oss i oppgave å utvikle en kommunikasjonsplan for en valgfri bedrift med FNs bærekraftsmål.

Hennes & Mauritz – Wikipedia
Bilde fra no.wikipedia.org

H&M

I denne oppgaven har Arben Fera og jeg valgt å sette klesgiganten H&M opp mot FNs bærekraftsmål, og legge frem de målene som er mest relevant for bransjen vi har valgt.

H&M er en svensk klesgigant innenfor tekstilindustrien, og har blitt en kjent merkevare over hele verden. Med tanke på bærekraft så jobber de opp mot gjenbruk, og deres mål for 2030 er at alle produktene skal produseres av resirkulerte materialer.

H&M og FNs bærekraftsmål

H&M har på sin hjemmeside et eget emne om bærekraft hvor de har skrevet et løfte til seg selv. Her nevner de at mote har stor påvirkning på miljøet, og at industrien må forandre seg. De sier også at de vil fjerne all unødvendig plast, farlige kjemikalier, og starte en innovasjon av nye materialer som har mindre påvirkning på miljøet. Det går i hovedsak mest ut på mindre miljøutslipp, og få mest mulig ut av å bruke minst mulig ressurser. I tekstilindustrien er det mye å hente på akkurat dette, samtidig som at deres arbeidere skal ha rettferdig lønn og arbeidsvilkår i forhold til jobben de gjør.

FNs bærekraftsmål
Bilde fra fn.no

Bærekraftsmål 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Mål nummer 8 skal fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. H&M har tidligere blitt kritisert for at lønnen de gir sine ansatte ikke holder mål med tanke på forventet levelønn. Dette har de hatt som mål å gjøre noe med slik at de ansatte jobber mot en rettferdig lønn og under gode arbeidsforhold.

Bærekraftsmål 12 – Ansvarlig forbruk og produksjon

Mål nummer 12 skal sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.
H&M sin forretningsmodell går ut på bruk og kast, noe som ikke er så gunstig med tanke på bærekraft. De mener fortsatt at over halvparten av deres produkter er bærekraftige, men at det er for mye utslipp i denne industrien, og ønsker en drastisk endring i dette.

Kilder:

https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal
https://www2.hm.com/no_no/hm-sustainability/lets-change.html/change