IrisEidee mars 29, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I den andre modulen av av digital markedsføring står bærekraft i fokus. Vi har derfor fått i oppgave av vår foreleser Cecilie Staude å utvikle en faglig kommunikasjonsplan for en valgfri bedrift.

Jeg har sammen med min medstudent Leane valgt ut bedriften Hennes & Mauritz som er en organisasjon vi ønsker å se nærmere på, ikke bare på hva de har fått til og hvilke av FNs bærekraftsmål de prøver å etterfølge per dags dato, men også se på hva H&M kan forbedre, nye kommunikasjonstiltak og kampanjer som kan bedre H&M sitt rykte som en mer bærekraftig bedrift.

FNs bærekraftsmål blir definert i følge FN.no som verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

H&M har lenge blitt sett på som en av «verstingene» innenfor klesproduksjon og rykte til H&M ble ikke akkurat bedre da influenceren Anniken Englund Jørgensen i samarbeid med Aftensposten lagde dokumentarserien «Sweatshop» der de besøker en av H&M’s mange fabrikker og blir utsatt for skarp kritikk på blant annet FN’s bærekraftsmål nummer 3 – God helse og nummer 8 – Anstendig arbeid og økonomisk vekst.

Men hva gjør H&M for stoppe klimaendringene? Og hvilke bærekraftsmål er aktuelle for en slik bedrift? tross mye kritikk har H&M gjort noe for å senke klimaendringene, de har blant annet tatt for seg ulike bærekraftige tiltak som for eksempel undermerket Conscious Collection og tiltaket Garment collecting.

Det er mange av FN’s bærekraftsmål som H&M kan sette fokus på, men vi har valgt oss ut to bærekraftsmål vi har valgt å legge vekt på bærekraftsmålene 12 og 13 som er rettet mot en mer bærekraftig produksjon som kan bidra til klimaendringene. Vi mener dette temaet er høyst aktuelt å se nærmere på da klesbransjen i dag er den bransjen som slipper ut mest CO2 og det kan være spennende og interessant å se nærmere på hva slags tiltak som kan tas i bruk for å forbedre dette.