christinalundsten mai 3, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Det hadde ikke jeg heller.. I de siste to forelesningene har vi lært en god del om nettopp dette, og vi har måttet lage en selv til vår nettbutikk til eksamen.

OKR er et system for gjennomføring som brukes rundt om i hele verden av store og små bedrifter, og vi er faktisk sannsynligvis den eneste klassen som har fått teste den ut i klasserommet. Man kan altså si at OKR handler om å svare på to grunnleggende spørsmål i alle ledd i organisasjonen hvert kvartal. Rammeverket for styringssettet er veldig lett. Dette er det du trenger:

  • Objective: Hva ønsker du å oppnå?
    • Et objektiv som reflekterer bedriften sine mål.
  • Key results: Hvordan har du tenkt å komme dit?
    • Sette opp minst tre målbare nøkkelresultater. Disse kan man endre underveis dersom det skjer noen endringer, og man huker av for hvert resultat er gjennomført.

Objective er retningen, og Key results er hvordan du planlegger å komme deg dit. Ved å besvare disse to spørsmålene hvert kvartal tvinger du frem prioriteringer og riktig fokus i bedriften. Når i tillegg alle ansatte besvarer spørsmålene og gjør sine mål synlig for alle andre i organisasjonen dannes en sosial og transparent kontrakt mellom ansatte. En sosial kontrakt som knytter personlige mål med bedriftens mål.
Husk at disse nøkkelresultatene skal være ambisiøse og målbare. Er du ambisiøs gir det deg mer driv til å fullføre, med halvveis ambisiøse mål, trenger du bare å gjøre halvparten så mye.

“Har du noen gang lurt på hvordan suksessrike selskaper klarer å navigere og vokse i et landskap som stadig endrer seg?” – Karl Philip Lund, Inevo.no

Som nevnt tidligere er et mange både store og små bedrifter som benytter seg av dette styringssettet, og noen av de har også være små bedrifter en gang i tiden. Kanskje har OKR vært med på å bygge opp bedriften ved å samkjøre de ambisiøse ansatte og få de til å samarbeide for å nå høye mål. Under ser du eksempler på bedrifter som bruker OKR som styringssett hentet fra Inevo sin nettside:

Som du kan se er det mange bedrifter som bruker OKR, og mest sannsynlig er det mange logoer du kanskje kjenner igjen? Blant annet ser du at store bedrifter som Netflix, Spotify, Samsung, Google og Facebook er brukere av OKR.
Personlig synes jeg det er veldig interessant at det er så lite som skal til for å ha høyere sannsynlighet for å lykkes, og samtidig litt rart at noe så lite krevende skal gjøre så stor forskjell.

Netflix

Jeg har valgt å skrive om bedriften Netflix, da dette er en bedrift som kom til Norge når jeg var ung. Det er et amerikansk firma som ble grunnlagt i 1997, men det tok en stund før den ble internasjonal. Opprinnelig startet de med utleie av DVD’er og salg per post og utviklet i 2007 strømming via det store internett. Det var ikke før i 2010 de ekspanderte firmaet internasjonalt, hvor de to år senere kom til Norge. På den tiden var jeg 15 år så det husker jeg godt! Plutselig var det en helt ny verden, og DVD’er var ikke lenger kult.

Comparably.com skriver i en artikkel at 80% av Netflix sine ansatte mener at bedriftens KPI og OKR er tydelig.

“Det langsiktige målet til Netflix er å øke de ansattes frihet etterhvert som selskapet vokser. I strategien beskrives den ideelle medarbeideren som «self motivating, self aware, self disciplined and self improving». I motsetning til hva som ofte er vanlig i arbeidslivet, ser ikke Netflix etter ansatte som vil la seg lede, men ønsker seg ansatte som i stor grad leder seg selv. Og det gir tydeligvis resultater. Netflix vinner Emmy priser og øker stadig kundegrunnlaget sitt globalt.” – Arbeidslivspedagogene.no

Kilder:
Inevo.no
DIG2100.no
Robsobers.com
Comparably.com
Arbeidslivspedagogene.no
Karl Philip Lund, foreleser.
Anders Mamen, foreleser.