Livkarin2 juni 16, 2021

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Black Samsung Tablet Computer
Bildet tatt fra pexles

I dette innlegget skal jeg gi en kort introduksjon på hva Google Analytics er, hvordan man kan bruke det, og hvilke fordeler som kommer med å bruke dette verktøyet.

Hva er Google Analytics

Google Analytics er et verktøy som hjelpe deg å analysere aktiviteten på dine nettsider. Den skal hjelpe deg å tolke hvem som er inne på nettsiden din, hva de gjør deg, hvor lenge de er inne på de ulike sidene, hva slags aktiviteter de treffer, målgruppen og hvor de kommer fra. Analyserings programmet er helt gratis å ta i bruk, og tilbyr flere gratis nettkurs gjennom Google digital Garage og Google Analytics Academy. Ved å ta disse kursene får du en rask innføring på hvordan du skal bruke Google Analytics. Det kan lønne seg å prøve seg frem litt, for det kan være tungt i starten å komme i gang, men så fort man har satt den opp mot den gjeldene nettside, så er det veldig spennen og lærerikt å se på hvilken type trafikk som befinner seg. Ved å ha koblet opp bloggen min med Google Analytics og Google tag manager, har jeg kunne fulgt med på trafikken på bloggen, og også funnet ut hva jeg kanskje burde endre. Med blogg min har det ikke vært noen særlig spennene tall, noe jeg heler ikke har hatt forventet, men med nettsiden vi opprettet i forbindelse med del 3, har det vært litt mer fine tall som man kunne jobbe ut ifra.

Hvordan bruke analyserings verktøyet

Det finnes flere kurs og video på nett om hvordan man skal ta i bruk verktøyet. Når jeg skulle koble bloggen min til Google analytics, tok jeg google sine nettkurs i google digital Garge og Google Analytics Academy. Etter jeg hadde tatt disse kursene, fikk jeg et breiere perspektiv på hva det innebåret og det gjorde jobben mye enklere når jeg selv skulle gjøre det med bloggen. Etter jeg hadde gjennomført nett kursene fikk jeg et diplom som bevis på at jeg hadde gjennomført og bestått. Slike diplomer vil ta seg godt ut på for eksempler cv eller på LinkedIn profilen.

Google analyitcs kommer til stor hjelp for nettsider som er i utvikling og i start faser, men også nettsider som har salgs som sin hoved aktivitet. Dersom man skal selge billetter av no slags på nett, har man som regel et mål om å nå ut til flest mulig. Antall besøkende kan vært svært viktig for utviklingen videre for virksomheten. Her for man raskt tracket ned hva som har blitt mest klikket inn på, og da må man klarer å danne noen tanker på hvorfor utfallet har blitt slikt. Når det gjelder bloggen min, så har det funket å dele blogg innleggene gjennom andre nettverk som for eksempel linkedin, slike tiltak kan hjelpe å øke antall besøkende på nettsiden raskt.

Kom i gang!

Før jeg hadde tatt nett kursene, ville jeg prøve meg litt fram på egen hånd. Det ble dessverre litt for tungt for min del, men så fort kursene var i boks, så gikk det så og si plettfritt! Men selvfølgelig, man lærer også av å prøve seg frem, så man for kjent litt på det. Google Analytics er et verktøy jeg definitiv kommer til å bruke mye, jeg føler meg ganske trygg på det nå og vet det kommer til å hjelpe meg mye i seinere tid.

Lykke til!

Liv-karin

Privat

Kilder:

https://analytics.google.com/analytics/web/#/report-home/a186801911w258178265p235414538

https://synlighet.no/