Marius Vestlien Hansen november 22, 2022

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

HTML5-formater er kanskje ukjent for mange da det vanlige er å bruke GIF, JPG eller PNG. De sistnevnte formatene tillater kun statiske bilder, og i motsetning til dette tillater HTML5 videoer og animasjon. Jeg skal ta dere kort gjennom hva som er fordelene med HTML5, men også noen av ulempene med dette formatet.

Eksport

HTML5 eksporteres i ZIP ved produksjon, og lastes den opp på samme måte som du ville gjort det med GIF. Dette er et responsivt format, noe som betyr at algoritmene bestemmer hvilket format som skal vises hvor, ettersom hvordan de predikerer ytelsesevnen til annonsene. Dette i motsetning til GIF som lastes opp enkeltvis, og man kan kontrollere om Google skal rullere uendelig, eller bestemme hva som skal vises basert på best prestasjon underveis i kampanjeløpet. Etter en innkjøringsperiode vil Google prioritere formatene som gjør det best.

Formater

Det er også forskjell på hvilke formater som tillates å bruke, men det er likevel et bredt spekter av formater. Det er vel ikke å legge skjul på at vi alle setter pris på mer effektivt arbeid på design for at alle formatene skal ferdigstilles.

Format Type
320×50 Mobile leaderboard
480×32 Mobile banner (landscape)
320×100 Large mobile banner
468×60 Banner
728×90 Leaderboard
300×250 Inline rectangle
320×480 Smartphone interstitial (portrait)
480×320 Smartphone interstitial (landscape)
768×1024 Tablet interstitial (portrait)
1024×768 Tablet interstitial (landscape)
Formatene i HTML5

Hvis man skal benytte seg av GIF-, JPG- eller PNG-annonser gjelder standardformatene du kan laste ned under.

Validering av materiell

For å teste annonsen før publisering kan du enkelt bruke Googles eget HTML5 valideringsverktøy – noe som er kjekt å bruke for å få en rask respons på feil og mangler.

På bilde over er det noen åpenbare feil, og dersom vi fikser disse og tester på nytt vil feilmeldingene gå vekk.

Opplasting i Google Ads

Det er relativt enkelt å laste opp zip-filen, men man må bare passe på at den er under 150kb. Dette kan man unngå dersom man har tilgang til DV360 hvor man ikke har denne begrensningen, men for små til middels store selskaper som ikke bruker 100.000 kroner hver måned på display- og video-annonser, er det nettopp 150kb per zip-fil man må ta hensyn til.

Vi har løst dette ved å droppe det responsive formatet, og heller laste opp ett og ett format i hver sin zip, på samme måte som vi gjør med GIF, men da får vi muligheten til å bruke animasjon og video.

Testing og optimalisering

HTML5 gir som nevnt flere muligheter til animasjon og video, noe som skaper en bedre stoppeffekt hos målgruppen. Vi har lagt merke til en konkurransedyktig CPM, men bedre engasjement i form av klikk og visninger, og høyere konverteringsrate. Vi ser at de gangene formatene blir lastet opp responsivt, blir den mer kostnadseffektiv og leverer bedre enn når vi laster opp i bulker slik jeg var inne på under opplastning.

Med de rette verktøyene er det enkelt å tweake på materiell for bedre effekt og teste materiell opp mot hverandre. Ulempen med HTML5 er at man kun ser zip-filen, ikke selve materiellet i Google Ads. Derfor er navngivning viktig. Ikke vær lat på dette – du kommer til å angre deg.

Håper dette var nyttig for deg. Dersom det skulle være spørsmål rundt HTML5 må du ikke nøle med å ta kontakt med meg.

Innlegget HTML5-formater i Google Display dukket først opp på Marius Vestlien Hansen.