kristian_ostlie February 12, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

25. mai 2018 trår GDPR i kraft, og det får noen konsekvenser for deg som forbruker. Du får flere rettigheter og du må nok gi nye samtykker til bedriftene du allerede har informasjon hos.

Hva betyr GDPR for deg?

General Data Protection Regulation går kort og godt ut på at du som forbruker har flere rettigheter. Det er ett felles sett med personvernregler for hele Europa. Forbrukeren skal med GDPR få bedre kontroll på dataene vi legger igjen. Du skal også kunne få utlevert alt av data en bedrift har om deg innenfor rimelig tid og senest en måned etter forespørselen er gitt.

GDPR skiller ikke mellom data du legger igjen i personlige sammenhenger og data som  blir lagt igjen i jobbsammenheng. Det betyr at alt fra brukere til IP adresser er viktig at bedriftene kan utgi innenfor rimelig tid. Personlig data omhandler alt som kan spores tilbake til deg som forbruker. Det trenger ikke engang å kunne spores direkte tilbake til deg. Data som indirekte kan spores tilbake til deg går også som personlig data under GDPR. Alt av data som på en eller annen måte kan spores tilbake til deg er dekket av GDPR.

Det kreves samtykke av deg for at bedriftene skal kunne innhente informasjon om deg. Bedriften må kunne vise til når samtykket ble gitt og det må være for et reelt formål. Det holder dermed ikke for bedriftene å bare skaffe store mailinglister lenger, det må være rettet mot et spesifikt tiltak. Du har også rett til å trekke samtykket og da må informasjonen bedriften har om deg for den sammenhengen slettes.

Du skal få beskjed hvis det er et sikkerhetsbrudd som potensielt kan gå utover deg. Dette skal skje innen 72 timer. Sikkerhetsbrudd innebærer alt som gjør at din informasjon kan ende på avveie eller ende tilgjengelig for andre enn bedriften.

Vil du høre mer om hva GDPR er anbefaler jeg denne videoen som forklarer GDPR på tre minutter:

Grunnlaget for dette innlegget er hentet fra disse kildene:

(1)https://www.slideshare.net/CarolineBoscher/gdpr-for-dummies

(2)https://www.digi.no/artikler/kronikk-gdpr-styrker-rettighetene-til-mannen-i-gata-men-hva-er-egentlig-gdpr/387839

(3)https://no.linkedin.com/pulse/hva-er-personopplysninger-etter-gdpr-og-noe-annet-enn-jan-sandtrø