gmaylinn December 18, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

A/B-testing, også kalt split testing, er kort fortalt en måte å gjennomføre kontrollerte, randomiserte eksperimenter med et mål om å forbedre resultater på annonser/nettside/landingsside/etc. Resultatene er handlinger som for eksempel klikk, utfylling av skjema, nedlastninger eller kjøp.

Hver dag tar vi beslutninger basert på hva vi oppfatter vil være det beste resultatet. Dette gjelder også når det kommer til bedriften vår eller bedriftene vi jobber for. Måten vi skriver på, valgene av bilder, fonter, farger osv. er oftest basert på hva vi mener vil fungere. Det mange ofte glemmer er at disse meningene ikke alltid reflekteres hos målgruppen de prøver å nå ut til.

Selv om valg som tekst med og uten emojii, eller valget mellom blå eller gul bakgrunn kan virke som små detaljer, kan dette ofte ha mye å si for resultater og respons.

Enten du markedsfører for din egen- eller på vegne av en bedrift vil du ofte ha meninger om hva som fungerer for bedriften. Dette gjelder gjerne særlig dem som har tette relasjoner til produktene de selger. Disse meningene kan i noen tilfeller være helt rett, men ofte har det ikke blitt testen for om det faktisk gir effekt. 

Å følge slike meninger uten å ha sjekket om det stemmer kan ende opp med å holde bedriften tilbake fra å være lønnsomme, og kan hindre bedriften fra å få den veksten den faktisk kan ha. 

Derfor mener jeg det er utrolig viktig å A/B-teste innholdet du publiserer, for å se hva det er som gir best effekt. Du kan A/B-teste alt fra lengde på tekst, formulering, bruk av emojii, bilde, video, tittel, call to action- knapp, bakgrunnsfarger osv. Endre små ting opp mot hverandre om gangen, som for eksempel kun bilde eller kun tekst- dette gjør det lettere å skille ut hva som gir best respons.

Når du først har A/B-testet en gang og funnet ut hvilke innhold som gir best resultat, er det viktig å ikke slå seg til ro med det. Fortsett å test videre! Prøv å teste opp mot enda et nytt bilde, eller prøv å endre på call-to-action knappen- kanskje den kan bidra til økt effekt. Det er mange detaljer som kan ha noe å si, og det er derfor viktig at vi hele tiden jobber med å forbedre.

En åpenbar fordel med A/B-testing er muligheten til å senke kostnadene og øke lønnsomheten for bedriften. Dette er absolutt et stort pluss og noe de aller fleste ønsker. Selv for dette har vi en utrolig stor og viktig fordel til. Nemlig innsikt. A/B-testing vil gi deg en unik mulighet til å se hva målgruppen din faktisk responderer på. Det hjelper deg å lære målgruppen din å kjenne- og den informasjonen er gull verdt. Det gjør det lettere for deg å poste innhold som er av høy relevans for målgruppen, og ikke minst som gir masse verdi. Engasjerte og fornøyde kunder/potensielle kunder vil igjen styrke din bedrift. 

Alt i alt, mener jeg A/B-testing er noe alle bedrifter bør drive med. Ikke bare for lønnsomheten sin skyld men også for å få innsikt i hva målgruppen din faktisk er ute etter!

Har du noen erfaringer med A/B-testing? Del det gjerne i kommentarfeltet 🙂

Kilde; https://www.optimizely.com/optimization-glossary/split-testing/ 
Bilde; https://www.mightycall.com/blog/10-benefits-ab-testing/