Jonathanoraker January 11, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Hva er det?

Algoritmer ble funnet opp av en persisk matematiker ved navn Muhammed ibn Musa al-Khwarizmi i år 820 (Dahlum, 2018). Kort forklart bruker mange nettsider idag algoritmer for å løse et eller flere problemer. Det kan for eksempel være for å finne ut hvilke interesser du har for å finne ut hvilke annonser nettsiden burde vise for deg. Derfor kan gode algoritmer være gull verdt for en nettside som for eksempel Facebook. Det som skjer er at datamaskinen tar for seg en serie operasjoner og utfører beregninger ut ifra det. Det kan være at algoritmen finner ut hvilke interesser du har, finner ut hvilke av interessene du prioriterer høyest og dermed legger ut en reklame som passer deg. Lettere sagt en skrittvis prosedyre for å løse en oppgave (Dahlum, 2018)

Kilde

Dahlum, Sirianne. 2018. Algoritme. Lesedato 04. februar 2019: https://snl.no/algoritme