WilliamHofsnes mars 22, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Mange har kanskje hørt Blockchain vært omdiskutert i media de siste årene, men hva er egentlig Blockhain og hvordan fungerer det? I dette innlegget vil jeg gå nærmere inn på hva Blockchain er og hvordan det kan effektivisere forskjellige sektorer.

https://sprint.no/artikler/hva-er-egentlig-blockchain

Så hva er egentlig denne teknologien som mange kaller for den største innovasjonen siden Internett?

Blockhain er mest kjent som teknologien som ligger bak Bitcoin. Det store med Bitcoin var at det nå var mulig for to parter å gjøre transaksjoner uten en tredjepart som versifiserte transaksjonen. Hvorfor blockchain representerer noe revolusjonerende er nettopp muligheten for å gjøre en transaksjonen uten en tredjepart. Blockchainteknologien er en form for database hvor dataene er lagret hos alle på blockchainnettverket og ikke bare på ett sted. Navnet kommer fra at datene lagres som en kjede av blokker og hver enkelt blokk er låst med en unik kode. Teknologien kan brukes til alt fra kontrakter, digital identifikasjon, eiendomsjournaler, til håndtering av rettigheter til musikere.

«En blockchain er en database bestående av transaksjoner, organisert i blokker, distribuert i et nettverk.» (Sprint.no)

Hvordan fungerer det?

Systemet går rundt ved at alle som laster ned programmet bidrar med datamaskinkraft. Selve informasjonen ligger i et nettverk med flere millioner datamaskiner, som sørger for at informasjon er korrekt. Teknologien fungerer slik at endringer av informasjon ikke kan skje uten at flertallet av de som deltar godkjenner endringen. Endringer styres av pre-definerte regler/algoritmer som gjelder for en type transaksjon. Dermed vil endringene istedenfor skje med at det tilføyes ny informasjon i form av nye blokker, som videre gjør at det alltid er mulig å følge utviklingen. Dette gjør at det vil være vanskelig for en datamaskin å lure systemet, slik at data ikke kan manipuleres.

https://www.mn.uio.no/ifi/studier/masteroppgaver/nd/blockchain-enabled-energy-billing.html

Flere entusiaster mener at dette er fremtidens teknologi, at store deler av samfunnet vårt vil basere seg på blockchain fremover. Bedrifter innenfor alle typer industrier rundt omkring i verden prøver nå å finne løsninger på hvordan blockchain kan integreres med eksisterende tjenestetilbud. Under vil jeg presentere to forskjellige sektorer som blockchain kan effektivisere.

Forsyningskjeder

Et aspekt ved Blockchain er at det muliggjør en sikrere og mer synlig overvåkning av transaksjoner. Forsyningskjeder er i utgangspunktet en serie transaksjonsnoder som kobles sammen for å flytte et produkt fra produksjonshallen, til utsalgsstedet. Med bruk av blockchain kan man følge hele prosessen fra produksjon til salg i en permanent desentralisert rapport. Dette er med å redusere ekstra kostnader, tidsforsinkelser og menneskelige feil. Nå implementerer flere startups dette i sine forsyningskjeder. Et eksempel er Provenance som har bygget et sporingssystem hvor bedrifter kan samle og presentere informasjon om produkter og deres forsyningskjeder. Ved å koble denne informasjon til forskjellige enheter, som for eksempel en butikk, en pakke eller online sporing, har man nå muligheten til å se hele reisen til sitt produkt. 

Helsevesenet

Noen av de største utfordringene innen helsevesenet kan løses ved et blockchain-system som gjør det mulig for helsepersonell å få tilgang til våre helsepapirer på en sikker og enkel måte. Uavhengig hvor mange ganger du bytter lege eller forsikringsselskap, kan helsepersonell enkelt finne ut viktig informasjon fra dine papirer som ligger i dette systemet. I tillegg kan man få tilgang til sine helseopplysninger umiddelbart og når som helst, som vil for eksempel kunne tilby leger livreddende informasjon i en nødssituasjon. 

Blockchainteknologien kan brukes til mye mer enn det jeg har nevnt ovenfor , som for eksempel bank/finans, salg og leie av bil, reklame og markedsføring, og mye mer. At teknologien har et stort potensiale som åpner for innovasjon innenfor en rekke bransjer er det ingen tvil om! 

Kilder:
https://www.compello.com/no/ordbok/blockchain/
http://www.ethereum.no/blog/hva-er-blockchain
https://coinweb.no/hva-er-blockchain/
https://sprint.no/artikler/hva-er-egentlig-blockchain
https://www.cbinsights.com/research/industries-disrupted-blockchain/