Adrsve april 9, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Du føler kanskje at internett er åpent og transparent. Jeg må skuffe deg. Internett var åpent før, i gamle dager da ingen hadde patent på noe som helst. Den dag i dag i løpet av de siste 20 årene har innholdet gått mer over til lukkede servere. Facebook er en lukket server, og hvis hver side som krever registrering før du kan se alt siden tilbyr er et lukket internett, sier det seg selv at du ikke får se alt.

Den sosiale graf er et fancy ord, det angår alt Facebook vet om deg. All data om deg. Big Data kun om deg. Dette bruker Facebook for å skape verdi for deg som bruker til å presentere noen få biter de tror du vil ha interesse av, for det sier seg selv at du har flere venner enn innlegg i nyhetsfeeden din, men det betyr ikke at samtlige av vennene dine ikke har skrevet noe som kunne hatt relevans for deg.

Delingsøkonomiens viktighet

Facebook, Apple, Amazon, Alphabet (Google) og Alibaba tilbyr plattformer for delingsøkonomi. Delingsøkonomi handler bare om hvordan kjøper og selger foretar en transaksjon utenom at en troverdig tredjepart passer på at alt går for seg som det skal. Vi mennesker har en evne til å være kritisk til fremmede og i møte med nye mennesker prøver vi hele tiden å forstå om dette er en fiende eller en venn. Organisasjoner eksisterer typisk for å sørge for at denne kilden til usikkerhet rundt det å stole på fremmede ikke er til stede. Det er selve forretningsmodellen til en organisasjon.

Folk begynner å reagere på at de store aktørene som tilbyr plattformer tar for mye av profitten selv for å ta del i infrastrukturen rundt å gjøre det mulig for fremmede å bygge tillit. Facebook og nettverkseffekter som jeg har skrevet om tidligere viser at det må være minst 2 tilstede for å foreta en handel, og jo flere som deltar i et nettverk jo flere er det til å »passe på» at uvedkommende ikke opptrer falskt.

Vi ser en stadig folkebevegelse som sier nei til de lukkede arenaene og mer mot åpne nettverk igjen, men da med like høy sikkerhet. Jeg ønsker deg velkommen til Blockchain, et konsept ingen eier.

Du har sikkert hørt ordene Bitcoin, Etherium og Blockhain. Du har sikkert også vært der at du har vekslet de om hverandre. Det har i hvert fall jeg. Bitcoin og Etherium er resultater av Blockchain-teknologien. Blockhain er et konsept via teknologi som tilater Bitcoin og Etherium.

Finansselskaper lever av at du viser tiltro til deres rolle som tiltrodde 3. parter, men Etherium tilbyr en protokoll som gjør at du kan løse oppgaver på andre måter enn før, altså uten tiltrodde tredjeparter. Etherium tilbyr elektroniske kontrakter. Etherium har en eier av plattformen, men ingen eier teknologien Blockchain.

Det å bare ha kjennskap til digital markedsføring gjør deg rustet på kort sikt, men skaper ingen varige konkurransefortrinn, varige konkurransefortrinn krever kunnskap om hvordan ting utvikler seg. Sosiale medier utgjør høy grad av treffsikker prediksjon, og ved å forstå hvordan du analyserer trafikk til brukere kan du segmentere på data som korrelerer veldig med personlighetstrekkene deres.

For eksempel kan man se på bruken av visakort om ektepar kommer til å skilles eller ikke, og grunnen er at folk i faresonen gjør andre forbrukervalg. Veldig mange har interesse i å vite data om mennesker, spesielt banker som har gitt folk lån. Viktigheten av store data og dens prediksjoner tilsier at vi kan analysere via Twittermeldinger hva børsen står på om 4 dager.

Dette er eksempler på crowdsourcing. Ved å spørre mennesker vil du finne en prediksjon og alle mennesker har forskjellig info. Du slipper den troverdige 3. parten som heter »Analytiker» og »Ekspert».

hvis man analyserte twittermld 14 dager før valget i usa, ville man vite at trump ville vunnet valget. brukes til å forutsi mange ting. helsesektoren. hvor mange ganger folk søker etter influensa og i hvilken grad de har influensa. google vet før helsemyndighetene om det er influensaepidemi i norge, kan brukes til å forebygge farlige sykdommer

kan analysere folks mobiltelefoner, hvor flytter folk seg og hvilke kontakter har de, telenor. for å hindre spredning av infeksjons. helsevesen, hvordan begrense spredning av farlige sykdommer, men også i planlegging og behandling.

 

WEB 3.0 Semantisk Web

 

WEB 1.0 = ‘’nettsider’’ førstegenerasjons. enveis, bannerannonser

WEB 2.0 = Blogger, sosiale medier, interaksjon, sosial samhandling, dette er toveis, docs.

WEB 2.0 er veldig serverorientert, men også veldig html dominert. når man søker på nett så kommer man til en nettside. seo handler om å komme øverst på trefflistene. Google, FB…

WEB 3.0 = Semantisk WEB. hvis jeg søker på et navn vil den typisk gå ut på nettet og hente ut info fra hele nettet i prirnsippet og presentere info fra mange sider. mye ai. algoritimer skriver tekster, vi kan da lage andre typer tjenester fordi vi henter info fra forskjellige kilder. delvis fordi vi går fra html til å bruke xml, som viser hvating er ikke bare hva de ser ut.

men også fordi vi får ai og algoritmer som er i stand til å analysere innholdet på andre måter enn før. det vi ser i reklameutvikling er at andelen som bruker adblock eller andre systemer øker og øker og øker. hvordan få oppmerksomhet på smartere måter og det handler om innsikt, det handler om å vite mer om brukerne. organisk søk hvor man bruker innhold i nettsider for å bli gjenfunnet kommer til å bli riktig, og spm om hvem som organiserer dette her.

 

istedet for http, så får du p2p, så for du en ny protokoll som gjør at de henter ut all tidlig info om innholdet.

 

Vi går fra å lete etter dokumenter til å lete etter spesielle ting som skjer. hvem var de viktigste, hvilke konsekvenser… web 3.0 søk

 

Watson IBM supermaskin. Automatisk journalistikk. Automatisk eksamen.

 

Det er en utfordring i å forstå hva teknologier skaper. Teknologi, Samfunn, Org. kommet ganske langt i automatiske oversettelser.

 

headset kan vite om man kjeder seg og kan vgi andre impulser

 

må forstå baksiden av søk, og hva som skjer. søkemotor er lagt av forskjellige moduler, når vi lager en blogg er vi avhengig av at det er en robot som finner oss. den finner oss ikke i utg. med mindre vi registrerer nettsiden, eller lenker til sider som allerede er funnet.

 

den finner alle nettsider, men man lager mange indexer, og de indexer er innholdsfortegnelse. indexen peker til alle sidene, men jobben med å indexere er den viktigste jobben søkemotoren gjør. når vi søker i google er søkemotoren bygd opp av søkemodul, rangering av resultat henter data fra indexen inngang til nettsider. men google hjar bare indexert noen få. vi må lære å finne ut hvordan vi kan bli funnet. indexeringen kan vi ikke påvirke, bare automatikk. men rangering kan man påvirke. indexer fungerer er aty man teller vhlor mange ganger hvert ord er brukt. document term matrise

 

det er ikke teknologien som skaper endringene men når samfunnet jobber annerledes i årsak av.

 

sosiale nettverk. the web oppslagstavle. nettverk. er at det er et mønster av relativt varige uformelle selvbærende sosiale kontakter. sammenhengen mellom sosiale medier og nettverk. sosiale medier profil. nå på facebook kan man velge åpenhet. innholdet i ordet venn. vi kan se andres venner og delta i aktiviteter. den sosiale graf. alle forbindelser.

 

profilen er noder i nettverk. noderelasjon er viktige ting. nå kan man lenke til andrr. hoppe direkte via å trykke på ord.

 

vi har noder + relasjoner. relasjonene kan beskrives på mange måter. hvor ofte man har kontakt . hvordan beskrive kvalitet i sosiale relasjoner

 

symmetri går på hvem som tar initiativ til kontakten

 

The strenght of weak ties folk i klassen. forskjellen på sterke og svake bånd er at ved ny jobb er det verdi i svake bånd fremfor sterke bånd. fordi man i sterke bånd vet omtrent det samme.

 

svake bånd er sosial kapital synliggjøres gjennom sosiale medier

linkedin er en arena

 

det som er vkiktig erat det gir en mulig fframtidig ressurs.

 

mange måter å forstå nettverk. definisjoner.

 

kan studere de på forskjellige måter, hvordsan vi kan gjøre bruk a de og hva effektene av dem er.

 

knyttet det til steder man kommer fra bor i. religiøse relasjoner viktige nettverk for noen. latente nettverk.

 

det linkedin gjør er en smart ting den sier at mellom deg og den personen der borte er det bare ett ledd.

 

bridging og bonding. bonding handler om at vi går i retning av sterke bånd.

bridging, to vennegrupper, har man bonding internt. men når de møtes er det bridging.

 

markedsavd. ønsker å skape seg nye kunder.

binder fagområder sammen. skaper mangfold og rekkevidde.

hvordan spres ideer i samfunnet…. tenk hvordan vi fant ut av fb alle sosiale medier kan lage broer.

 

sosial avstand. hvor forskjellig vi er og kulturell avstand. integrere mennesker. oppsøker arenaer der folk er like. sosiale spillet skaper ekkokammer, fordi vi oppsøker andre som er lik oss selv. så kommer sosiale medier som siler ut alt det andre som ikke er slik somdeg, og det skaper filterboble. ekko er skapt av mennesker, filter er lagd av algoritmer. gjennom å ha spurt folk. forskning viser dette. jo større utfordringer jo mer mangfold.

 

grunnen til at nettverk blir viktigere er at det er mer fleksible med å oprganisere oss vs. hierarkiske org. org arbeid via nettverk. nabobil.

 

forretningsmodeller

The post Hva er Blockchain og hvorfor du bør forstå konseptet? appeared first on Adrian Wendel Kværner Svendsen.