MuratMehaj January 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Blokkjeder kan i all enkelthet kalles en logg. Der denne loggen er oppdelt i flere blokker med informasjon. Istedenfor at informasjonen ligger kun ett sted, eller at man må drive å sende denne informasjonen til ulike aktører. Så har de ulike aktørene tilgang til all informasjon, og får beskjed hvis det skulle bli gjort noe …