Juliehopp januar 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I dette innlegget kan du lese min forklaring på hva blockchains er, hvordan blockchains fungerer og hvilken funksjon blockchains kan ha i samfunnet.

Blokkjeder er informasjon som legger seg i blokker og kan i all enkelhet kalles en logg, i følge Deloitte. Fremfor at informasjonen ligger ett sted eller må sendes til og fra alle involverte aktører, har alle i kjeden tilgang til all informasjon og får beskjed når endringer blir gjort eller dersom nye elementer blir lagt til. Endringene må godkjennes av alle parter før prosessen kan fortsette og en kan jobbe videre. Det er dette som er den uavhengige revideringen som utelater tredjeparter som saksbehandlere, banker offentlige og registrerte jurister. Formålet med såkalte blokkjeder er å unngå bruk av tredjepart som saksbehandler. På den måten unngår man mye arbeid. Dersom en ikke har tillit til tredjepart eller anser tredjepart som lite troverdig, kan blockchains være et godt alternativ fordi transaksjonene skjer mellom brukerne.

Blokkjeder kan også forklares på følgende måte: vi kan se på de ulike blokkene som en rekke med kolonner som bygger på hverandre. I hver kolonne ligger det mye ny informasjon og når ny informasjon blir registrert i nettverket vil denne informasjonen hekte seg på de allerede påhengte kolonnene. Blokkjedene har ingen direkte transaksjonskostnader ved bruk da den etter programmering styres av algoritmer og teknologi. Med andre ord, du må velge å stole på teknologien!

Blokkjeden er teknologien bak desentraliserte og krypterte valutaer som Bitcoin. Det brukes også til sikker utveksling av verdier, data og forpliktelser – uten noen som helst form for mellomledd.

Blokkjeder forventes å påvirke næringsliv og offentliv sektor enormt de kommende årene. Målet er å fjerne tredjeparts involvering og skape tillit. Å ha tillit til noen vil si at du kan overlate forvaltningen av ressurser til vedkommende i situasjoner som kan innebære risiko (Krokan 2017, 63). Tillit mellom brukere er avgjørende for betalinger og avtaler. Tillit er også viktig ved bruk av såkalte blokkjeder.

three round gold-coloredcoins

Blokkjeden gir nye løsninger for offentlige registre, deling av helsedata og finansielle tjenester

Blokkjeder er en god løsning for sikker håndtering av data og transaksjoner, med følgende egenskaper:

  • permanent og sikker
  • gjennomsiktig
  • desentralisert

En blokkjede kan løse en rekke private og offentlige oppgaver enda sikrere enn i dag, fordi man kan garantere at transaksjoner som er godkjent ikke endres. Dette egner seg til å holde orden på dokumenter av privat verdi som for eksempel sertifikater, tillatelser og vitnemål. Tungvinte oppgaver som deling av dokumenter og annen datainformasjon kan altså gjennom blokkjedeteknologien deles effektivt. Transaksjoner som har blitt verifisert kan ikke endres, på den måten kan delt informasjon oppbevares trygg.

Blokkjeder kan også være revolusjonerende for helsesektoren i form av sikkerhet overfor pasienter. Ved bruk av blokkjeder kan helsevesenet sørge for at all informasjon om pasienten som for eksempel en helsejournal, forblir privat. Brukerne som er registrert med tilgang som for eksempel helsepersonell rundt om i verden og pasienten selv, kan se informasjonen de trenger til enhver tid. Pasienten vil også kunne delta og legge inn egen informasjon. Dette kan for mange føles både revolusjonerende, moderne og trygt.