59433 mars 21, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Du lurer sikkert, slik som meg, hva blockchains er? Vel dette håper jeg vi får svaret på i dette innlegget.

Vi starter med å si at Blockchains er en trygg måte å drive med kryptoutveksling, og det er en teknologi for å jobbe med kryptovaluta slik som Bitcoin og andre digitale valuta systemer.

Men hva er egentlig spesielt med denne nye og fancy
teknologien?

Det er en enkel måte å overføre informasjon fra A til B på
en helautomatisert og sikker måte. Helt siden 2008, når det først ble
oppfunnet, har det gått oppover for denne type teknologi. Men det ble ikke
særlig omtalt før Bitcoin kom på markedet. Det består av en teknologi som gjør
at hver enkelt person kan eie sine egne data, som igjen bare kan ha en eier. De
digitale valutaene som er knyttet til dette er f.eks. Bitcoin, Ethereum,
Litecon osv.

Teknologien var utviklet for å forhindre svindel, men har
flere bruksområder enn dette i dag. Det finnes bedrifter som benytter seg av
slike typer blockchains, ettersom at
det er en sikker måte å drive bedrifter på, og har blitt populær gjennom årene.

https://blockgeeks.com/guides/what-is-blockchain-technology/

Svindel innenfor blockchains?

Innenfor blockchains er det nærmest umulig å svindle. Først må flertallet av nodene godkjenne transaksjonene du ønsker å svindle. Dersom disse godkjenner dette (som er høyst usannsynlig), vil du måtte kunne kalkulere hashen for den aktuelle blokken, i tillegg vil hashen for alle de forrige blokkene i kjeden. Hoderegningen til menneske er ikke like raskt som datamaskinen, det er derfor det er datamaskiner som gjør dette. Det er derfor svindel innenfor blockchains er svært usannsynlig og umulig.

For å oppsummere kan vi si at blockchain ses på som en objektiv tredjepart, som hat til hensikt å beskytte mot svindel, eller usikkerhet. Gjennom smarte kontrakter, noder og algoritmer er det mye som må til for at vi skal bli lurt hvis vi benytter oss av en slik tjeneste.