Derya January 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Blockchain eller blokkjede ble introdusert av en anonym person/gruppe ved navnet Satoshi Nakamoto i 2008. Blokkjede er teknologien bak og kjernen i den krypterte valutaen Bitcoin og det er det vi forbinder blokkjede med. Men hva er det egentlig?

Hvordan virker blokkjeder?

En blokkjede kan sees på som en liste eller en logg som består av flere blokker med informasjon/data som er åpen for alle i nettverket. Hver blokk består:

  • Data: Hva slags transaksjon er det? For eksempel hvor mye Bitcoin skal overføre fra person A til person B.
  • Hash: En has kan sammenlignes med fingeravtrykk. Hver blokk har sin unike hash som identifiserer blokken.
  • Hash fra forrige blokk: Hver blokk lenkes til en hash av foregående blokk. Blokk nummer en i kjeden har ingen blokker å lenke seg til ettersom det er den første blokken. Den første blokken i kjeden kalles Genesisblokken.

Blokkjede handler om å overføre eierskap til filer mellom to parter via en distribuert protokoll. Protokollen til teknologien er den digitale transaksjonshovedboken, ofte kalt distribuert hovedbok. Hovedboken muliggjør overføring av økonomiske transaksjoner mellom to parter som ikke har tillit til hverandre, slik at det ikke er behov for å involvere en tredjepart. Transaksjonene sikres ved hjelp av hash-ene, og låses inn i blokkjeden på en kryptografisk vis.

Smartkontrakt

Smartkontrakt baserer seg på en “if this, then that”-logikk, altså “Hvis A, så B”. Coinweb forklarer stegene i en smartkontrakt for betaling av en leilighet du eier som en digital kontrakt:

  • Du kobler din bankkonto opp til en felles betalingsløsning
  • Leietakeren kobler sin bankkonto opp til en felles betalingsløsning
  • Betalingsløsningen registreres i smartkontrakten
  • Videre registreres dato for betaling av leie, samt månedsbeløpet for leie
  • Smartkontrakten trekker automatisk penger fra leietakers konto og overfører den til din konto på den forhåndsprogrammerte datoen og for det forhåndsprogrammerte beløpet

En smartkontrakt fungerer omtrent på samme måte som Bitcoin, som er digital og som blir kjørt opp mot en transaksjonshovedbok. Derfor blir det også mindre behov for en tredjepart med en smartkontrakt.

Foto: Pixabay.com
Blokkjeder i offentlig sektor

I rapporten Distribuert sannhet skrevet av Deloitte har de forklart hvordan blokkjede påvirke næringslivet og offentlig sektor. Blant annet kan blokkjede bidra til å øke sikkerheten og effektiviteten i helsesektoren. Noen eksempler på hvor og hvordan blokkjede kan gjøre forskjell:

  1. Dersom helsevesenet implemenerer blokkjede teknologien kan det blant annet føre til mindre avvik i sykehusjournaler. Istedenfor at informasjonen skal ligge i sykehus systemer, kan den med blokkjedeteknologi ligge flere steder slik at informasjonen også kan være tilgjengelig for pasienten selv. Gjennomsiktighet i dokumentasjon vil også legge mer press på helsevesenet til å gjøre grundige vurderinger.
  2. Blokkjeden kan brukes til politiske valg ved hjelp av en smartkontrakt. Når en stemme er avgitt blir den låst i transaksjonshovedboken slik at ingen kan endre den og ikke valg blir korrupte.

Det finnes mange potensielle bruksområder for blokkjeden, særlig i sektorer som allerede er helt eller delvis digitalisert. Der er det også enklest å implementere blokkjede teknologi. Alle transaksjoner i blokkjeden er evigvarende fordi de baserer seg på tidsstempling og sekvensering. Blokkjede kan sikre verdier fordi man ikke kan endre eller slette noe fra kjeden.


Kilder:

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/distribuert-sannhet/id2593790/

https://teknologiradet.no/wp-content/uploads/sites/105/2019/01/Saken-forklart_Blokkjede_korr.pdf

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/blokkjeder-bruksomrader.html

https://coinweb.no/hva-er-blockchain/

https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/9mdqod/naar-samfunnet-desentraliseres

https://www.digi.no/artikler/blockchain-i-startgropa-kan-bli-tidenes-it-revolusjon/433194

https://coinweb.no/hva-er-smartkontrakter/