emmastoele January 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

I dette innlegget vil jeg ta for meg ordet blokkjeder. Hva er blokkjeder og hva kan vi bruke det til?
Videre vil jeg se på hvordan Norge kan ta i bruk blokkjeder innenfor helsesektoren.

Hva er blokkjeder?
I følge deloitte er en enkel måte å definere ordet blokkjede på å se på det som en logg, hvor loggen inneholder flere blokker med informasjon. Dette er en løsning som er laget for å slippe å ha informasjonen på ett sted, for å så sende rundt all informasjon til de involverte aktørene.
Gjennom blokkjeder får alle de involverte tilgang på informasjonen og direkte meldinger dersom endringer blir vedtatt.
Det forventes at blokkjeder vil påvirke næringslivet i stor grad årene framover. 
Blokkjeder vil kunne bidra til økt effektivitet hos bransjer med økonomiske transaksjoner. I tillegg vil blokkjeder kunne brukes som et slags skjold for å utestenge eksterne aktører 

Bilderesultat for blockchain
https://www.thestreet.com/technology/what-is-blockchain-15179703

Hvordan kan Norge ta i bruk blokkjeder?
I følge en rapport fra Deloitte forventes det at blokkjeder vil skape en positiv endring innenfor helsesektoren ved å bygge opp personvernet og sikkerheten.
Når en person er i innlagt på sykehus i Norge følger det med en rekke dokumenter som resepter, journaler osv. Dette er dokumenter som finnes i dataene til sykehusene. Med blokkjeder kan denne informasjonen deles med selve pasienten også uten at det spres videre til andre. Blokkjeden vil også kunne komme godt med dersom pasienten skal overleveres til et annet sykehus ved at dokumentene også følger med.

.. mer kommer

Kilder:
Deloitte. “Hva er blokkjeder og hva kan det brukes til?” Hentet 25.01.2020: https://www2.deloitte.com/no/no/pages/technology/articles/blokkjeder-bruksomrader.html