heddawetter January 26, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

En blokkkjede lett forklart som en logg, det er en slik logg som tar vare på informasjon som du bruker eller har søkt på. En annen måte å forklare det på er at blokk kjede er en kyproavluta, det er desentralisert, og transkasjonene skjer dirkete mellom brukere uten mellom ledd som banker.

Bilderesultat for blokkjedeteknologi
https://www.tu.no/artikler/slik-kan-blokkjedeteknologi-brukes-i-energisektoren/469817

Blokkjeder bygger på etablerte
prinsipper for kryptografi. Hver transaksjon krypteres, signeres, lagres
fortløpende og samles i en blokk. Flere blokker danner til sammen en kjede,
derav navnet. Kraftige datamaskiner som kalles bokførere (miners) konkurrerer
om å få lov til å føre inn én og én blokk i blokkjeden.

Blokkjede har gjort slik at det er mulig å pengetranskjoner uten å måtte sentralt godkjenne. Norge har snakket mye om å få blokk kjeder ut i det offentlige, men har vært mer kritisk en andre land.

Kilder: https://teknologiradet.no/blokkjeden-pa-tide-a-ta-grep/

https://svw.no/aktuelt/aktuelt/2019/februar/eu-satser-mens-norge-bremser-for-blokkjede-teknologi/