malinpedersen January 28, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Business Model Canvas er et verktøy som er utviklet av Alexander Osterwalder. Modellen består av ni ulike elementer/byggeklosser, og skal bidra til å visualisere og forme forretningsmodellen. En forretningsmodell beskriver hvordan bedriften skal skape verdier og dekke behov, samt hvordan forretningsideen kan realiseres. Business Model Canvas er blant annet anbefalt av selskapet Innovasjon Norge.

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Business_Model_Canvas.png

De ni elementene/byggeklossene

Kundesegment: Går ut på å dele ulike kunder i grupper ut ifra alder, kjønn og interesser. Hvem er bedriftens viktigste kunder? Google sitt kundesegment består av sluttbrukere, de som abonnerer på Google-konto, store virksomheter, og mindre nisje virksomheter.   

Verdiskapning: Her må man finne ut hva som gir kunden
verdi. Hvilke verdier kan man tilby til kunden gjennom produkter og tjenester,
og hvordan kan man løse kundens problem? Google sin verdiskapning består av
brukervennlige plattformer, fler nyttige og gratis tjenester integrert på ett
sted, annonseringstjenester, merkevare anerkjennelse og evigvarende innovasjoner.

Distribusjonskanaler: Hvilke kanaler skal man bruke
for å nå ut til kundene, og hvilke kanaler leverer verdi? Google sine
distribusjonskanaler er tilstedeværelse på internett, reklame, integrasjon på
nettet, og Google konto/tjenester

Kunderelasjoner: Kunderelasjoner sier noe om hvilken relasjon
vi ønsker å ha til kundene våre. Kunderelasjonen etablerer gjennom
distribusjonskanalene og hva opplevelsen til kunden er. Google ønsker å skape kunderelasjon
gjennom bruk av reklame og kommunikasjon med sine brukere.

Inntektsstrøm: Oversikt over hvor inntektene kommer fra er viktig. Det er lurt å ha en plan for hvordan man skal tjene penger, og hvordan man skal sette priser på produkter og tjenester. Google sine inntektsstrømmer er reklame, faste abonnementsavgifter, utalandske- og innenlands salg og lisenser

Nøkkelressurser: De viktigste ressursene man trenger
for å lage noe som er av verdi til kunden. Google sine nøkkelressurser er intellektuelle
ressurser, forskings- og utviklingsprogrammer, menneskelige ressurser og
fysiske ressurser.

Nøkkelaktiviteter: Hva du må gjøre for og få forretningsmodellen
til å fungere. Det er de viktigste aktivitetene selskapet må utføre. Google
sine nøkkelaktiviteter er fordeling, innovasjon av teknologi og problemløsning.

Nøkkelpartner: Hvem er de viktigste samarbeidspartnerne? Hvem er dine leverandører? Google sine nøkkelpartnere er distribusjonspartnere, mobile kommunikasjoner, programvareutvikling (Microsoft), og teknologidistribusjon.

Kostnadsstruktur: Å kartlegge inntekter og kostnader er viktig. Kostnadsstruktur beskriver alle kostnader som må dekkes for å drive virksomheten. Google sin kostnadsstruktur er salg og reklame, forskning og utvikling, og reklame og promotering.

https://www.flickr.com/photos/visualpunch/5977545735

Fordeler ved å bruke Business Model Canvas

Modellen hjelper deg med å forstå forretningsmodellen din på en strukturert og fin måte. Du vil få innsikt i dine kunder, samt innsikt i hvordan selskapet kan tjene penger. Ved å forstå denne modellen, vil du kunne forstå konkurrentene dine bedre. Business model Canvas gir bedriften et helhetlig perspektiv over alle byggeklossene. Det er enklere å holde oversikt over én enkel side sammenlignet med et heftet.

Nedenfor finner du lenker til videoer og nettsider som også forklarer hvordan Business Model Canvas fungerer.

Lenker:

https://medium.com/seed-digital/how-to-business-model-canvas-explained-ad3676b6fe4a

https://www.businessmodelsinc.com/about-bmi/tools/business-model-canvas/

https://www.innovasjonnorge.no/no/verktoy/verktoy-for-oppstart-av-bedrift/hvordan-lage-forretningsmodell/

http://informationstation600.weebly.com/