marthekvaerner januar 24, 2018

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Business Model Canvas er et verktøy som hjelper deg å visualisere forretningsmodellen din og gir en oversikt over forretningsplanen. Modellen er utviklet av Osterwalder & Pigneur (2010) og er mye brukt når man skal lage en forretningsmodell. En forretningside beskriver hva en bedrift skal gjøre, og en forretningsmodell beskriver hvordan bedriften skal gjennomføre det. En organisasjons forretningsmodell kan beskrives med ni ulike byggeklosser:

Kilde: https://www.creatlr.com/template/UOLHsfqGrLzugzVVttoi1e/business-model-canvas/

Under er de ulike «byggeklossene» forklart, i tillegg har jeg lagt til noen spørsmål man kan stille seg til hvert punkt.

Kundesegment: Alle man ønsker å skape verdi for (kunder og organisasjoner). Her definerer man hvem kundene er.
– «Hvem skaper du verdi for?
– «Hvem er dine viktigste kunder?»

Verdiforslag: For hvert segment har man et verdiforslag, altså hva som skaper verdi for kundene. Det beskriver hva man kan tilby av verdi til kundene gjennom produkter og tjenester. Hvordan man kan løse kundenes problemer.
– «Hvilken verdi leverer du til dine kunder?»
– «Hvilke problemer løser du for kunden?»

Distribusjonskanaler: Man må vite hvilke kanaler man skal bruke for å nå kundene og hvilke kanaler man må bruke for å levere verdi. Distribusjonskanaler forteller hvilke måter man kan oppnå kundekontakt gjennom.
– «Hvilke kanaler skal brukes for å nå kundene?»
– «Hvilke kanaler funker best?»

Kundeforhold/relasjoner: Sier noe om hvilken type relasjon man ønsker å ha til sine kunder, og hvordan man skal forholde seg til dem.
– «Hvilken relasjon ønsker du å ha med kundene?»
– «Hva forventer kundene?»

Inntektsstrømmer/inntektsmodell: Man må ha en plan for hvordan man skal tjene penger, og hvordan man skal prissette produkter og tjenester.
– «Hva er kundene villige til å betale?»

Nøkkelressurser: De viktigste ressursene du trenger for å lage noe som er av verdi for kundene dine.
– «Hvilke ressurser trenger du for å skape verdi for kundene?»

Nøkkelaktiviteter: Viser hva du må gjøre for å prestere bra og få forretningsmodellen til å fungere. For å skape og levere verdi må bedriften utføre et sett med aktiviteter.
– «Hva må gjøres for å skape verdi?»

Nøkkelpartnere: Viser hvem som kan hjelpe deg å utføre din virksomhet. Det er leverandører og partnere man er avhengig av
– «Hvem er dine nøkkelpartnere?»
– «Hvem er dine viktigste leverandører?»

Kostnadsstruktur: Det er viktig å kartlegge både inntekter og kostnader. Man må ha en oversikt over hvilke kostnader man har og hva som driver dem. Her må man beskrive hvilke utgifter man har.
– «Hvilke ressurser der dyrest?»
– «Hvilke aktiviteter er dyrest?»

Disse byggeklossene kan man altså sette sammen for å få oversikt over hele bedriftens forretningsmodell. Den kan også brukes for å lage en forretningsplan. Business Model Canvas gjør det lett å visualisere forretningsplanen. Fordi den er så enkel og oversiktlig er det også lett å endre på den. I videoen under er hele modellen forklart på en enkel og oversiktlig måte:

Kilder:
Business Model Generation: https://www.amazon.com/Business-Model-Generation-Visionaries-Challengers/dp/0470876417
Innovasjon Norge: http://www.innovasjonnorge.no/no/grunder/ideutvikling/slik-lager-du-en-forretningsmodell/#.VqExBpPhDjA
estudie.no: https://estudie.no/business-model-canvas/
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s