martegranlund mars 1, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Bedriftens samfunnsansvar, eller Corporate Social Responsibility (CSR) som det ofte blir omtalt innen markedsføring, blir ofte brukt om bedrifter som integrerer sosiale og miljømessige problemstillinger i sin virksomhet og i kontakt med ulike interessegrupper på frivillig basis (European Commission 2010).