nira002 mars 16, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Spørsmålet som de fleste nordmenn sitter inne med er;

  1. Hvorfor Equinor
  2. Er dette et forsøk på å grønnvaske seg selv
  3. Var navnbyttet virkelig nødvendig?

De siste årene er det fler enn bare Statoil som har byttet navn, og et eksempel på det er NSB –> VY. Dette er bedrifters forsøk på å starte et nytt image overfor sine forbrukere som benytter deres produkter/tjenester. Men har dette lyktes?

Statoil’s navnbytte var av samme grunn som NSB. Den 16. Mai 2018 byttet Statoil navn til Equinor. Ifølge dem så er den største omleggingen av energisystemene i morderne tid i gang, med det sagt så skiftet de navn for at vi som forbrukere skulle få en annen oppfatning av organisasjonen som en helhet. Denne endringer har brakt mange diskusjoner gjennom årene, men den mest interessante er om Statoils navnebytte kun var for å grønnvaske seg selv. Og slik svarer sjefen på utsagnene:

Skal et selskap lykkes over tid, må det endre seg minst like fort som omgivelsene. Statoil bytter navn fordi vi nå går fra å være et rendyrket olje- og gass-selskap til å bli et bredt energiselskap som betyr at vi driver med olje, gass, vind og sol.

Hvorfor Equinor?

Selve navnet, Equinor, kombinerer «equi», utgangspunktet for ord som «equal», «equality» og «equilibrium» – likhet, likeverd, likevekt og balanse, og «nor» som signaliserer et selskap som er stolt av sin norske opprinnelse. I tillegg skal navnet symbolisere mer enn kun olje og gass. Navnet skal vise frem deres visjoner og ambisjonene for å nå målene sine. Målet deres er:

  1. Produsere olje og gass verden trenger på en konkurransedyktig måte og med stadig lavere klimautslipp
  2. Vokse betydelig innenfor fornybar energi med en ambisjon om å investere rundt 100 milliarder de neste årene.

Equinors handlinger i næringslivet i form av investeringer for å finne nye plattformer å bygge har skap uro og minsket tilliten til samfunnet betraktelig. Og det bringer oss til det siste spørsmålet: Var navnebyttet verdt det? Ettersom de helt siden navnebyttet har blitt kritisert mener mange at navnebyttet var bortkastet. Relasjonen mellom oss forbrukere og deres organisasjon har etter mange sin mening enten blitt dårligere eller blitt på samme sted.

Hva kan Equinor gjøre for å få opp tilliten og omdømmet igjen?

  1. Følg verden på veien mot en full bærekraftig.
  2. Få mer grønn energi.
  3. Slutt å let etter olje

Dette er det jeg mener, men hva tenker du om Equinors utvikling, og hva mener du at de kan gjøre bedre i tiden som kommer?