JulieKlippenberg januar 7, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Som en del av siste eksamen i faget digital markedsføring skulle vi beskrive drømmejobben. Her var mine tanker;

Å beskrive drømmejobben har vært nærmest umulig å definere. Etter fem måneder med ”digital markedsføring” har jeg derimot fått et tydeligere bilde av drømmejobben. Det er ingen tvil om at dette er et område jeg vil jobbe videre med, eksperimentere med og utvikle meg innen. Læringskurven har vært enormt bratt, men viktigst av alt har utfordringene likevel vært interessante og spennende. Generelt ønsker jeg å være en del av en bedrift der jeg arbeider i et godt miljø for å nå felles mål, skape noe av verdi samt bruke kreativiteten. Gjerne med temaer som markedsføringsstrategi, markedskommunikasjon og digital markedsføring. Ser også for meg å møte utfordringer og arbeide selvstendig. Det vil hjelpe meg til stadig å være under utvikling og forbedre ferdighetene.

Drømmejobben er en stilling der jeg kan kombinere rollene digital markedsfører og mediedesigner. Nettopp fordi jeg brenner for å fotografere, redigere, oppstille og produsere innhold. Slik kan jeg benytte kreativiteten og skape innhold tilpasset ulike målgrupper. I tillegg kan jeg utnytte andre ferdigheter innen foto og Adobe-programvarer til dette. Å utforme en bedriftsprofil i ulike kanaler på sosiale medier, lage annonser, salgsfremmende tiltak og formidle budskap er noe jeg interesserer meg veldig for. Jeg er en organisator og planlegger, derfor passer dette arbeidet meg godt. Ekstra ansvar er noe jeg er glad i, og ender ofte opp med en slags lederrolle i prosjekter. Disse faktorene gjør at jeg på sikt ønsker å være prosjektleder i en bedrift. Å være ansvarlig for planlegging og koordinering, samt påse at prosjektet holdes til budsjett, tid og leverer de planlagte fordelene for bedrift og kunder. 

Bransjen jeg aller helst vil jobbe innen er relativt klar. Jeg har en sterk lidenskap for trening og kosthold. Grunnet denne lidenskapen besitter jeg også mye kunnskap om temaene. Å kunne kombinere dette med kompetanse innen fotografering, programvarer, redigering, lede og planlegge hadde vært optimalt. Jeg ønsker å eksperimentere med markedsføring i sosiale medier, SEO, blogger, nettsider og også betalte plasseringer som Adwords og promoteringsfunksjoner i sosiale kanaler. Der jeg kan skape innhold med utgangspunkt i trender, målgruppens interesser og levere innhold av verdi for kundegrupper. For å måle effekter vil jeg utvikle kunnskaper i eksempelvis Google Analytics.

Dette var altså tankene i mai 2018, og gjelder fortsatt i begynnelsen på 2019. I tiden etter digital markedsføring bestod sommeren av et jobbskifte. Masq er distributør av en rekke skjønnhetsprodukter og representerer merker fra hele verden. I denne nye jobben er jeg ansvarlig for sosiale medier, hovedsakelig Instagram, og styrer nettsiden. Her er mange av arbeidsoppgavene i likhet med teksten om drømmejobben. Jeg får fotografere, oppstille, redigere og produsere innhold. I tillegg lærer jeg enormt mye på kort tid da jeg sitter med mye av dette ansvaret. Jeg stortrives med arbeidsoppgavene! Derfor er jeg utrolig glad for at jeg valgte nettopp digital markedsføring for nesten et år siden, og det er spesielt nå jeg ser hvor mye dette faget har gitt meg!