maby002 mars 31, 2020

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Har du noen gang stått i en butikk og lurt på hvordan varene
du tenker å kjøpe er blitt produsert? Eller kanskje du har kjøpt et
bærekraftigprodukt som du er litt i tvil om faktisk er miljøvennlig og
bærekraftig? Du er ikke alene. I dagens samfunn er det mye som både med hensikt
og ikke blir gjort hemmelig ovenfor sine konsumenter. Det er derfor helt
fantastisk at det finnes en ny teknologi kalt blockchain, som kan være med på å
redusere denne hemmelighetsfulle delen av en forsyningskjede.

For å forstå blockchain bedre, har jeg lagt ved en video.

Er det ikke flott?

Jo, for informasjonen i blockchain er 100% pålitelig, du trenger ikke stole på noen og når informasjonen er lagt inn kan den ikke endres eller fjernes. På denne måten kan det skapes en gjennomsiktighet i produkters verdi- og forsyningskjede (produktets livssyklus), slik at forbrukerne alltid vet hva de betaler for. Uten dette kan man få informasjonsasymmetri-problemer. Slik som blockchain fungerer, kan jeg vite ved hjelp av GPS-data i blockchain, spore opp reisen fra fisking til forbruker.  Sluttproduktet kan suppleres gjennom RFID-, NFC- eller QR-, koder for at forbrukerne skal kunne følge fiskens vei fra fisking til forbruker. Om jeg vil kjøpe en fisket kan jeg finne ut om arbeideren er slave eller en betalt arbeider, eller om fisken er utrydningstruet og hele dens vei frem til meg.

https://www.mn.uio.no/ifi/studier/masteroppgaver/nd/blockchain-enabled-energy-billing.html

Så hvorfor brukes ikke blockchain mer?

Det er ikke godt å si hvorfor så få bedrifter velger å bruke
blockchain, men noe kan tyde på at det kanskje ikke er som det skal i alle ledd
i forsyningskjeden. Ved bruk å blockchain skal man i alle ledd kunne se hva som
har blitt gjort i kronologisk rekkefølge før produktet har nådd deg. På den
måten vil man kunne finne avvik, eller se om det er noe som ikke stemmer i forhold
til miljø og bærekraft, menneskelige ressurser osv.

Hva tenker du om bruken av blockchain? Er dette fremtiden for en mer bærekraftig verden?

Kilder:

Nygaard, Arne. 2019. Grønn
markedsføringsledelse, Om bærekraftig entreprenørskap, strategi og
markedsføring
. 1.utg. Bergen: Fagbokforklaget Vigmostag og Bjørke AS.