marissapereira februar 7, 2019

Innlegget leses best på den opprinnelige studentbloggen

Blockchain eller blokk-kjede som det heter på norsk er teknologien som gjør bitcoin mulig. Før vi går videre er det viktig at vi vet hva en bitcoin er.

Bitcoin hva er det og hvordan fungerer det egentlig?

Bitcoin er enkelt forklart en digital valuta, her bruker man en e-lommebok for å oppbevare bitcoin. Men hvordan får man egentlig tak i bitcoin? Jo det kan man enten få tak i ved å ta imot betaling via bitcoin eller så kan man kjøpe det på en børs. Kursen på en bitcoin var i april 2017 på 12 000 norske kroner. Nå tilbyr både fysiske og nettbaserte butikker bitcoin som et betalingsmiddel. Det er ganske simpelt å opprette en e-lommebok, slik at man kan betale fra e-lommeboken og ta imot betalinger. Når man foretar seg betalinger via bitcoin skal dette skje sikkert, anonymt, hurtig og uten gebyrer. Det er derfor systemene deres blir ivaretatt nøye, slik at alt med sikkerhet og anonymitet opprettholdes slik det skal.

I dybden av en blokk-kjede

Når man skal overføre bitcoin mellom e-lommebøkene til to parter, blir en transaksjon opprettet. Videre legger parten som skal sende bitcoin inn et identifikasjonsnummer som tilhører den parten han eller hun ønsker å sende til og legger også inn beløpet. For at transaksjonen skal bli verifisert må den bli sendt ut i et nettverk hvor den videre blir kryptert. Denne verifikasjonsprosessen har to steg, på engelsk kalles dette mining. Det første steget er at de som driver med verifikasjon samler alle transaksjonene på nett til en blokk, deretter må de gjette et tall for å kunne verifisere denne blokken, dette steget krever mye energi og er en stor prosess. Litt enklere forklart kan man si det slik at verifikasjonen går ut på at man skal forsikre seg om at pengene som overføres ikke har blitt brukt før.

For å forsikre seg om at verifikasjonen er gjort riktig, må blokkene bli godkjent av et nettverk kalt noder. Noder er et program som forsikrer seg om at verifikasjonsprosessen er gjort riktig. Det som er interessant her er at det er over 7000 noder i nettverket og fåtall av de driver med verifikasjon, men alle godkjenner verifikasjonene. Systemet med blockchain er laget slik at det vil kreve mye tid og energi for å rette på en transaksjon, denne prosessen koster også mye penger, det er gjort slik fordi man vil holde uærlige mennesker unna. Belønningen for å verifisere blokker altså delta i systemet er stor, dette er fordi man vil unngå at folk hacker.

Image result for block chain

Det eksisterer både offentlige og private blokk-kjeder. Blockhain og Etherum er offentlige blokk-kjeder som betyr at alle kan få tilgang til informasjon om transaksjoner. I tillegg til disse offentlige blokk-kjedene finnes det også private som bruker det konseptet med blokker i en kjede, men her foregår verifikasjonen via for eksempel et selskap som eier disse blokkene. Etherum er et selskap som ser ut til å være enda lenger fremme i teknologien, dette selskapet gjør det mulig for at dataprogrammer blir kjørt inn i blokk-kjeden.

Kilder:

Heggernes, Tarjei Alvær. 2017. Digital forretningsforståelse – fra store data til små biter. 2 utg. Bergen: Fagbokforlaget

https://digivaluta.no/hva-er-blockchain-en-enkel-innforing/

Bildet hentet fra: https://www.bitcoin.com/getting-started

Bildet hentet fra: https://www.cnet.com/news/blockchain-explained-builds-trust-when-you-need-it-most/